РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:


Паснак І.В. , головний редактор , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID , Scopus ,WoS;

Лавренюк О.І. , заступник головного редактора , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID , Scopus ,WoS;

Яковчук Р.С., заступник головного редактора, д.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS;

Пазен О.Ю., відповідальний секретар, к.т.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS;

Баланюк В.М., д.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus;

Башинський О.І., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS;

Вовк С.Я., к.т.н., доц. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;

Гащук П.М., д.т.н.,проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus;

Демчина Б.Г., д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, ORCID, Scopus;

Домінік А.М., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ;

Ємельяненко С.О., к.т.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;

Кирилів В.І., к.т.н., с.н.с., Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, Україна, ORCIDScopus;

Коваленко В.В., к.т.н., с.н.с., Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, Україна;

Ковалишин В.В., д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;

Коваль М.С., д.пед.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID;

Козяр М.М., д.пед.н., проф., Член-кореспондент НАПН України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;

Костенко В.К., д.т.н., проф., Донецький національний технічний університет МОН України, Україна, ORCIDScopus;

Кузик А.Д., д.с-г.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;

Лозинський Р.Я., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна ;

Лоїк В.Б., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;

Михалічко Б.М., д.х.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;

Попович В.В., д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;

Придатко О.В., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;

Птак Сімон, PhD, Головна школа пожежної служби, Польща, ORCIDScopus;

Ратушний Р.Т., д.т.н., проф.,  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, Scopus;

Ренкас А.А., к.т.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;

Тацій Р.М., д.ф.-м.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;

Тригуба А.М., д.т.н., доц., Львівський національний аграрний університет, Україна, ORCIDScopus;

Шукіс Рітолдас, PhD, доц., Вільнюський технічний університет ім.Гедиміна, Литва,  Scopus;

Ярош Войцех, PhD,Головна школа пожежної служби, Варшава, Польща,  Scopus.

 

ВИДАВНИЦТВО:

Літературний редактор Падик Г.М.,
Технічний редактор Сорочич М.П.,
Комп’ютерна верстка Беседа А.В.,
Друк на різографі Климус М.В.
Відповідальний за друк Беседа А.В.
Маркетинговий експерт Войтович Т.М.