РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:


Паснак І.В., головний редактор, к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS;

Лавренюк О.І., заступник головного редактора, к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS;

Яковчук Р.С., заступник головного редактора, к.т.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS;

Пазен О.Ю., відповідальний секретар, к.т.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS;

Баланюк В.М., д.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus;

Башинський О.І., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS;

Гащук П.М., д.т.н.,проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Гонтар З.Г., к.держ.упр., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Демчина Б.Г., д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна;

Домінік А.М., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Ємельяненко С.О., к.т.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Кирилів В.І., к.т.н., с.н.с., Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, Україна;

Коваленко В.В., к.т.н., с.н.с., Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Україна;

Ковалишин В.В., д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Коваль М.С., д.пед.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Козяр М.М., д.пед.н., проф., Член-кореспондент НАПН України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Костенко В.К., д.т.н., проф., Донецький національний технічний університет МОН України, Україна;

Кузик А.Д., д.с-г.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Лозинський Р.Я., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Лоїк В.Б., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Михалічко Б.М., д.х.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Придатко О.В., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Птак Сімон, PhD, Головна школа пожежної служби, Польща;

Саміло А.В., к.ю.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Тацій Р.М., д.ф.-м.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;

Тригуба А.М., д.т.н., доц., Львівський національний аграрний університет, Україна;

Шукіс Рітолдас, PhD, доц., Вільнюський технічний університет ім.Гедиміна, Литва;

Ярош Войцех, PhD,Головна школа пожежної служби, Варшава, Польща.

ВИДАВНИЦТВО:

Літературний редактор Падик Г.М.,
Технічний редактор Сорочич М.П.,
Комп’ютерна верстка Фльорко М.Я.,
Друк на різографі Климус М.В.
Відповідальний за друк Фльорко М.Я.