СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ АСОЦІАТИВНОЇ ІРОНІЇ В АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

  • Hanna Pavlivna Poliakova Військова академія
Ключові слова: асоціативна іронія, передача, художній текст, експресія, іронічний ефект

Анотація

Складність дослідження іронії полягає в тому, що вона, як різновид комічного, також присутня не лише у вербальній комунікації, але є загальносеміотичним явищем, оскільки може реалізовуватися як у мовних об’єктах різного ступеня складності, так і в інших символічних системи, зокрема в різних видах мистецтва. Об’єктом дослідження є асоціативна іронія як лінгвістична категорія. Предметом дослідження є лінгвостилістичні засоби вираження та передачі асоціативної іронії в англійських художніх текстах. Мета дослідження – дослідити лінгвостилістичні засоби вираження та передачі асоціативної іронії в сучасному англомовному літературному дискурсі. Завдання дослідження: ·проаналізувати явище іронії в мовному процесі, зокрема лінгвістичні парадигми вивчення іронії; ·відрізняти іронію від суміжних понять та класифікувати її види; ·дослідити засоби вираження іронії в сучасному англійському літературному дискурсі та проаналізувати їх використання у творах; висвітлити відмінності у вживанні засобів на різних мовностилістичних рівнях. Під час дослідження використовувалися такі методи: метод аналізу, спостереження, узагальнення, метод порівняння, систематизації та відбору фактів і матеріалів. Продуктивним засобом вираження асоціативної іронії є використання в тексті знайомої читачеві цитати, яка може виступати як у початковій, так і в трансформованій формі. Іронічний ефект створюється тим, що цитата під впливом нового контексту контексту набуває нового значення, яке сильно відрізняється від початкового. Результати дослідження свідчать про те, що найбільш продуктивними в прозових текстах є фразеологізми та цитати з літературних творів, значно рідше зустрічаються релігійні цитати. У сучасних текстах спостерігається тенденція до збільшення кількості цитат та алюзій. Найчастіше зустрічаються художні алюзії та антропоніми, але рідко зустрічаються фольклорні, міфологічні та біблійні алюзії. Такий взаємозв'язок джерел алюзій пояснюється рівнем доступності джерела алюзії та інформативності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Poliakova, H. (2023). СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ АСОЦІАТИВНОЇ ІРОНІЇ В АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ. Львівський філологічний часопис, (13), 147-151. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2606