Збірник наукових праць "Пожежна безпека" видається з 2002 року. Запланована періодичність - 2 рази на рік. Тематична спрямованість: оригінальні та оглядові праці в галузі технічних наук з напряму "пожежна безпека".

ІSSN 2078-6662 (друк)

ISSN 2708-1087 (онлайн)

Засновники: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД), Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ)

Видавець - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД)

Зареєстрований Державною реєстраційною службою України 14.07.2014 р. Серія КВ No 20916-10716ПР

ВНЕСЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ  ЯК ДРУКОВАНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ КАТЕГОРІЇ "Б" В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 261 - ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
(Наказ МОН України від 02.07.2020 року № 886)

 

Адреса редакції:  Відділ науково-редакційної діяльності ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007.

Контактні телефони: (032) 233-24-79, тел/факс (032) 233-00-88

E-mail: [email protected]