ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ

  • E. M. Hulida Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • O. M. Koval Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • V. V. Sharii Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Анотація

Постановка проблеми. Для міст України проблема мінімізації наслідків від пожеж має особливе значення. Найбільш пожежонебезпечними спорудами на промислових підприємствах є закриті та відкриті склади. Стосовно ліквідації пожеж на відкритих складах, то розглядаються лише аналіз при їх ліквідації. Тому виникає проблема в тому, що недостатньо розглядаються питання стосовно забезпечення протипожежного захисту виробничо-складських об’єктів (ВСО) промислових підприємств. Виходячи з наведеного можна констатувати, що існує проблема, яка полягає в розробленні основних напрямків забезпечення протипожежного захисту виробничо-складських об’єктів. Мета роботи. Розробити методологію забезпечення протипожежного захисту виробничо-складських об’єктів промислових підприємств з урахуванням пожежного ризику. Постановка задач та їх розв'язання. Для забезпечення протипожежного захисту виробничо-складських об’єктів необхідно першочергово розв’язати такі задачі: 1) розробити класифікацію виробничо-складських об’єктів з метою можливого групування протипожежних засобів для їх захисту при виникненні пожежі; 2) розробити математичні залежності для визначення необхідної кількості протипожежних засобів відповідних груп виробничо-складських об’єктів; 3) розробити методологію забезпечення протипожежного захисту виробничо-складських об’єктів промислових підприємств з урахуванням пожежного ризику. Для розв’язування першої задачі були враховані рекомендації, на підставі яких була розроблена схема класифікації виробничо-складських об’єктів промислових підприємств. Для розв’язання другої задачі на першому етапі були визначені всі необхідні протипожежні засоби для забезпечення пожежної безпеки виробничо−складських об’єктів промислових підприємств. Після їх прийняття для забезпечення пожежної безпеки виробничо−складських об’єктів промислових підприємств були розроблені математичні залежності для визначення їх необхідної кількості. Для розв’язання третьої задачі з використанням пожежного ризику, скористувалися рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я і Постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306. З урахуванням наведених систем протипожежного захисту були розроблені математичні моделі пожежного ризику для закритих, напівзакритих та відкритих виробничо-складських об’єктів промислових підприємств. Висновки та конкретні пропозиції: 1. Отримано математичні моделі пожежних ризиків для закритих, напівзакритих і відкритих виробничоскладських об’єктів промислових підприємств, які дають можливість на їх підставі розробити методологію визначення оптимальної кількості протипожежних засобів і тим самим забезпечити протипожежний захист цих об’єктів. 2. Для оптимізації вибору необхідної кількості протипожежних засобів необхідно встановити критерій оптимізації, який би базувався на визначенні прямих збитків від пожежі, витрат пожежно-рятувальних підрозділів на ліквідацію пожежі та витрат на протипожежний захист. 3. Розроблені математичні моделі пожежних ризиків потребують подальшого удосконалення з метою їх впровадження і використання на основі інформаційних технологій, що дозволить в оперативному режимі вживати всіх необхідних заходів для забезпечення протипожежної безпеки в процесі аудиту закритих, напівзакритих і відкритих виробничо-складських об’єктів промислових підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-06-10
Як цитувати
Hulida, E., Koval, O., & Sharii, V. (2019). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ. Пожежна безпека, (34), 28-34. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.34.2019.05
Розділ
Статті