ПІДШАРОВЕ ГАСІННЯ СПИРТІВ БІНАРНИМИ СУМІШАМИ ВОГНЕГАСНОГО АЕРОЗОЛЮ ТА СО2

  • V. Balanyuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • N. Kozyar Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • A. Kravchenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: вогнегасний аерозоль, пожежогасіння, вогнегасник, генератор вогнегасного аерозолю

Анотація

Вступ. Зараз постійно збільшується кількість підприємств та технологічних процесів де використовуються спирти та спиртовмісні рідини. Спирти завдяки вмісту в молекулі карбону, гідрогену та оксигену володіють підвище-ними пожежовибухонебезпечними властивостями, – а саме: високою температурою горіння, низькою нижньою кон-центраційною межею поширення полум’я, високою швидкістю випаровування завдяки низькій температурі кипіння та значним тиском вибуху. Таким чином для підвищення пожежної безпеки підприємств, які виготовляють або засто-совують спирти, пошук вогнегасних засобів, які б одночасно забезпечували як поверхневе гасіння, так і об’ємну флег-матизацію спиртоповітряних сумішей, є актуальним.
Мета та задачі дослідження. Метою роботи є визначення вогнегасних факторів та ефективності підшарового гасіння бінарними сумішами вогнегасного аерозолю та СО2.
Задачі дослідження. Встановити вогнегасні фактори підшарового гасіння спиртів бінарними сумішами вогне-гасного аерозолю та СО2. Визначити вогнегасну ефективність підшарового гасіння спиртів бінарними сумішами вог-негасного аерозолю та СО2.
Методи. В роботі за розробленою методикою із застосуванням метрологічно атестованого обладнання та повіре-них засобів вимірювання. визначено мінімальну вогнегасну об’ємну концентрацію компонентів бінарної газоаерозо-льної суміші на розробленій установці.
Результати. Встановлено, що максимальна вогнегасна інтенсивність подачі аерозолю, утвореного з АУС на ос-нові: сахарози – 33%, нітрату калію KNO3 – 67%, становить близько 6 г/с в умовах експериментальної установки. Експериментально встановлені вогнегасні інтенсивності подачі аерозолю та його бінарної суміші з СО2. Виявлено, що добавка СО2 до аерозолю зменшує час виходу на поверхню пухирців газоаерозолю та гасіння до 1,5 раза. Виявлено, що розміри бульбашок при добавлянні СО2 є більшими на 10-35 % ніж у випадку застосування самого СО2.
Висновки. Результати проведених досліджень засвідчили, що бінарні газоаерозольні суміші володіють високою вогнегасною ефективністю при їх підшаровій подачі для гасіння спиртів та є в декілька разів ефективніші, дешевші, а також мають у декілька разів триваліший час експлуатації, порівняно з традиційними вогнегасними засобами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-06-29
Як цитувати
Balanyuk, V., Kozyar, N., & Kravchenko, A. (2020). ПІДШАРОВЕ ГАСІННЯ СПИРТІВ БІНАРНИМИ СУМІШАМИ ВОГНЕГАСНОГО АЕРОЗОЛЮ ТА СО2. Пожежна безпека, 36, 5-9. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.36.2020.01
Розділ
Статті

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 3 > >>