КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО АУДИТОРІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АУДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • A. Havrys Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Yu. Sukach Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Анотація

Проблема. Розглянуто проблему відсутності в нормативно-правових документах визначення поняття аудиту (експертної оцінки) з цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Не затверджені конкретні кваліфікаційні вимоги, структура, права, обов’язки, звітність, порядок проведення та оформлення результатів проведених перевірок аудиторів та аудиторських організацій, що працюють в напрямку перевірки цивільного захисту та пожежної безпеки. На сьогодні аудит (експертна оцінка) з цивільного захисту, техногенної, пожежної безпеки та страхування об’єктів стає найактуальнішим питанням. Суспільство та зокрема суб’єкти господарювання, переорієнтовуються підєвропейські стандарти ведення бізнесу, де страхування власності та майна є обов’язковим, воно гарантує їм відшкодування збитків при виникненні надзвичайної ситуації.
Мета. Основною метою є висвітлення проблеми відсутності нормативно закріпленого поняття аудиту з цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Методи дослідження. Експертна оцінка стану підприємств, установ та організацій незалежно від їх форми власності, дає можливість швидко та якісно, а головне, в повній мірі отримати картину недоліків об’єкта, пропозиції щодо їх усунення, не притягуючи до адміністративної відповідальності посадових осіб та не припиняючи діяльності установок, агрегатів і об’єкта в цілому. Аудит є різновидом державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, проте без адміністративно-правових наслідків. На основі аналізу нормативно-правових документів у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, опрацювання відгуків аудиторів та практичного досвіду авторів статті запропоновано основні наукові результати. Основні результати дослідження. Автор пропонують організаційну структуру аудиторських об’єднань (ауди-торської асоціації), які працюють в напрямку перевірки цивільного захисту та пожежної безпеки. Крім того, автори запропонували кваліфікаційні вимоги саме до аудиторів (експертів) та їх помічників, що включає наявність відповідної освіти, досвід практичної, викладацької та наукової роботи у сфері цивільної безпеки та складання кваліфікаційного іспиту.
Висновки та конкретні пропозиції авторів. Згідно з цією організаційною структурою, аудитори вищого класу створюють об’єднання, яке буде визначати (організовувати) діяльність експертів усіх ланок. Наступною ланкою є експерти вищого класу, які створюють відповідні об’єднання за територіальним принципом та контролюють діяльність експертів першого та другого класу. Останньою ланкою – є аудитори першого та другого класу, які у своїй діяльності звітуються перед аудиторами вищого класу.
Запропоновані результати слід врахувати в існуючих нормативних документах про аудиторську діяльність або виокремити нормативний документ у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Havrys, A., & Sukach, Y. (2020). КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО АУДИТОРІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АУДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Пожежна безпека, 37, 31-36. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.37.2020.05
Розділ
Статті