АНАЛІЗ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТИПІВ ФАСАДНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ЗАХОДІВ

  • Y. V. Ballo Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0002-9044-1293
  • R. S. Yakovchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0001-5523-5569
  • V. V. Nizhnуk Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0003-3370-9027
  • O. I. Kahitin Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-2482-8422
Ключові слова: обмеження поширення пожежі, типи фасадних систем, протипожежні карнизи, протипожежі перешкоди, пожежна безпека

Анотація

Проблема. Фасадні пожежі є одним із найнебезпечніших типів пожеж. Вони супроводжуються стрімким поширенням вогню та не можуть бути обмежені або локалізовані системами протипожежного захисту, якими обладнані внутрішні приміщення будівлі. Систематизація критеріїв, які характеризують небезпеку поширення пожежі вертикальними будівельними конструкціями та аналіз конструктивних та інженерних особливостей фасадних систем є важливим науковим завданням, що дасть змогу визначити необхідні превентивні протипожежні заходи.
Мета. Аналіз та систематизація найбільш поширених конструктивних типів фасадних систем будівель, як передумова розроблення превентивних протипожежних заходів.
Методи. Роботу виконано за допомогою аналітичного методу досліджень шляхом збору, узагальнення, систематизації та синтезу даних про існуючі об’ємно-конструктивні, інженерні і планувальні рішення під час проектування найбільш поширених типів фасадів будівель різного функціонального призначення.
Результати. Здійснено аналіз конструктивних критеріїв, які можуть впливати на потенційну небезпеку поширення пожежі вертикальними будівельними конструкціями (фасадами будівлі) та враховують їхні конструктивні та архітектурні особливості. Визначено основні переваги та недоліки для найбільш поширених типів фасадних систем з точки зору можливості потенційного запобігання поширенню пожежі по зовнішніх вертикальних конструкціях. Наведено конструктивний опис можливої адаптації елементів сучасних фасадних систем як частини комплексу протипожежного захисту будинків різного функціонального призначення та забезпечення обмеження поширення фасадних пожеж. Визначено потенційні напрями досліджень з удосконалення конструктивного виконання фасадних систем для зниження ризиків вертикального поширення пожежі.
Висновки. Проведеними дослідженнями встановлено, що на сьогодні не досліджені критерії та залежності, які б дали змогу прогнозувати заходи щодо обмеження поширення пожежі зовнішніми вертикальними конструкціями. Систематизовано та узагальнено конструктивні особливості типів фасадних систем, які можуть впливати на обмеження або навпаки поширення пожежі по вертикальних зовнішніх конструкціях. Визначено, що подальші дослідження мають бути спрямовані на розкриття закономірностей обмеження поширення пожежі по фасадах будівель різного типу та визначення параметрів додаткових протипожежних конструктивних елементів, зокрема протипожежних карнизів, як одного з найбільш раціональних видів пасивних зовнішніх вогневих перешкоджувачів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-06-23
Як цитувати
Ballo, Y. V., Yakovchuk, R. S., NizhnуkV. V., & Kahitin, O. I. (2022). АНАЛІЗ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТИПІВ ФАСАДНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ЗАХОДІВ. Пожежна безпека, 40, 5-15. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.40.2022.01
Розділ
Статті