ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУР В СЕРЕДОВИЩІ ГОРІННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ШВЕЙНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНКИ

  • V. I. Tovarianskyi Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-4484-8164
  • I. I. Adolf Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-9132-673X
Ключові слова: швейна промисловість, пожежна безпека, «транспортерна стрічка», тканина, осередок горіння, температура, комп’ютерне моделювання

Анотація

Постановка проблеми. Швейні підприємства належать до категорії промислових об’єктів і є одними з найнебезпечніших з точки зору пожежної безпеки. Продукція, яка виготовляється на таких підприємствах, є горючою, а за умови виникнення пожежі площа горіння може сягати значних розмірів. Тому актуальним є дослідження особливостей впливу на пожежну небезпеку чинників, які виникають на окремих виробничих ділянках швейних підприємств.
Метою роботи є з’ясувати як температура в осередку пожежі залежить від тривалості горіння та від висоти над осередком пожежі і порівняти ці величини з результатами моделювання.
Методи дослідження. Дослідження проводили з використанням методів натурного експерименту, комп’ютерного моделювання та регресійного аналізу.
Основні результати дослідження. Встановлено, що зі збільшенням часу горіння експериментальної ділянки температура в осередку пожежі зростала і досягла максимального значення, яке становило 720°С, на 12-ій хв від початку займання. Після цього спостерігалось її поступове зниження. Досліджено значення зміни температур середовища над осередком горіння залежно від висоти вимірювання. Враховуючи те, що висота полум’я була в межах 0,35−0,86 м, вимірювання температур проводили на висотах від 0 до 1,2 м з інтервалом 0,2 м. Отримано залежності зміни температури пожежі експериментальної ділянки від тривалості горіння. Досліджено температури середовища горіння експериментальної ділянки залежно від зміни висоти вимірювань.
Висновки. Встановлено, що зі збільшенням часу горіння експериментальної та модельованої ділянок зростання температури в осередку пожежі припинилося на 12-ій хв від початку займання і становило 720°С/731°С, що перевищує цей показник на 2-хвилині на 76,39%/70,73% відповідно. Встановлено, що зі збільшенням висоти над осередком горіння, температури, визначені за результатами експериментального дослідження та моделювання, мають тенденцію до зниження, про що свідчать поліноміальні регресійні моделі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-06-27
Як цитувати
Tovarianskyi, V. I., & Adolf, I. I. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУР В СЕРЕДОВИЩІ ГОРІННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ШВЕЙНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНКИ. Пожежна безпека, 40, 92-98. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.40.2022.11
Розділ
Статті