УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕМПЕРАТУР ЗАЙМАННЯ РІДИН

  • V. V. Kalinchak Одеський національний університет імені І.І. Мечникова https://orcid.org/0000-0002-6030-6007
  • A. S. Chernenko Одеський національний університет імені І.І. Мечникова https://orcid.org/0000-0002-3722-0694
  • A. К. Kopiyka Одеський національний університет імені І.І. Мечникова https://orcid.org/0000-0001-9802-2256
Ключові слова: температура займання, легкозаймиста рідина, крапля, теплота випаровування

Анотація

Горючим рідинам притаманно, крім температури самозаймання, температура спалаху та займання. Саме по значеням температури спалаху та кипіння зазвичай відбувається класифікація горючих та легкозаймистих рідин. Температура спалаху (в англ. літературі flash point) є найбільш дослідженою характеристикою. В той же час температурі займання (в англ. літературі fire point) приділяється значно менша увага. У вітчизняній літературі для визначення температури займання індивідуальних речовин використовують емпіричні залежності або констатують, що температура займання більша за температура спалаху на 1-5ºС для легкозаймистих рідин, на 30-35ºС – для горючих рідин.
Запропонована аналітична формула для розрахунку температури займання індивідуальної горючої рідиниметодом краплі. Вона грунтується на припущені, що при займанні на поверхні рідини при температурі займання спостерігається стехіометрія між концентраціями горючої пари рідини і окисника. При виведенні формули враховано залежності тиску насиченої пари рідини та питомої теплоти пароутворення від температури. Проведено порівняння з відомими емпіричними залежностями, експериментальними значеннями для деякої кількості легкозаймистих рідин кожної з трьох категорій та горючих рідин. При врахуванні вищевказаних температурних залежностей отримані значення температури займання рідин значно краще корелюють з іншими результатами.
Кривизна поверхні рідини не входить в отриману залежність для температури займання. Тому її можна використовувати і при займанні плоскої поверхні рідини. Перевагою отриманої формули є можливість знаходити температури займання бінарної суміші горючої з негорючою рідиною, наприклад, водою. В першу чергу це стосується водно-спиртових розчинів та водно-паливних емульсій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-06-19
Як цитувати
Kalinchak, V., Chernenko, A., & Kopiyka, A. (2023). УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕМПЕРАТУР ЗАЙМАННЯ РІДИН. Пожежна безпека, 42, 43-49. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.42.2023.05
Розділ
Статті