Про журнал

Збірник наукових праць "Наукові записки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Педагогіка і психологія" видається з 2023 року. 

Тематична спрямованість: 
011 Освітні, педагогічні науки
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
017 Фізична культура і спорт
053 Психологія

Програмні цілі: сприяння розвитку педагогічної і психологічної наук в Україні, системи професійної освіти України; поширення наукових праць педагогів і психологів України з проблем педагогіки, психології, психопедагогіки безпеки, екстремальної та кризової підготовки, виховання, управління в освіті, історії педагогіки та психології; популяризація сучасних педагогічних і психологічних знань, надання науково-методичної допомоги вченим, викладачам і студентам закладів вищої освіти, аспірантам і докторантам.

Засновник: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД)

ІSSN (print) 3041-1297

ISSN  (online) 3041-1300 

Запланована періодичність: 2 рази на рік

Реєстрація в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення: Рішення № 414 від 22.02.2024

Ідентифікатор медіа R30-02801.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 920 від 26 червня 2024 року (додаток 6) (спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 017 Фізична культура і спорт, 053 Психологія).