Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Коваль Мирослав Стефанович, доктор педагогічних наук, професор, помічник ректора з питань взаємодії з органами державної влади, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0662-862X 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Литвин Андрій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри практичної психології та педагогіки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7755-9780

Сірко Роксолана Іванівна, доктор психологічних наук, професор, начальник кафедри практичної психології та педагогіки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9398-6272

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Вдович Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри практичної психології та педагогіки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https//orcid.org/0000-0003-3582-4395

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Вавринів Олена Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної психології, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-5166-6887

Вінтюк Юрій Володимирович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології та педагогіки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0001-6263-4744

Галян Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри початкової та дошкільної освіти, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
https://orcid.org/0000-0001-6070-9669

Зельман Леся Несторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, Львівський університет бізнесу та права, Україна
https://orcid.org/0000-0002-2497-7292

Карпенко Євген Володимирович, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4046-0410

Коваль Ігор Святославович, кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9204-9228

Лялюк Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної психології, Інститут управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4819-6247

Матвійчук Тетяна Фартівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1680-1964

Мачинська Наталія Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0309-7074

Партико Неоніла Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та практичної психології, Національний університет «Львівська політехніка», Україна
https://orcid.org/0000-0002-2904-2760

Руденко Лариса Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри практичної психології та педагогіки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1351-4433

Соловйов Валерій Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3936-0559

Степанченко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна
http://orcid.org/0000-0003-3405-7024 

Цюприк Андрій Ярославович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0002-2921-7778

Шарлович Зоя Павлівна, кандидат педагогічних наук, ад’юнкт, спеціаліст відділу профорієнтації та міжнародної співпраці, Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі, Республіка Польща
https://orcid.org/0000-0001-8115-9838

Яремко Роман Ярославович, кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології та педагогіки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0002-2781-7788