Збірник наукових праць "Наукові записки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Педагогіка і психологія" видається з 2023 року. Запланована періодичність - 2 рази на рік.

Тематична спрямованість: наукові праці зі спеціальностей:

011 Освітні, педагогічні науки

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

053 Психологія

Програмні цілі: сприяння розвитку педагогічної і психологічної наук в Україні, системи професійної освіти України; поширення наукових праць педагогів і психологів України з проблем педагогіки, психології, психопедагогіки безпеки, екстремальної та кризової підготовки, виховання, управління в освіті, історії педагогіки та психології; популяризація сучасних педагогічних і психологічних знань, надання науково-методичної допомоги вченим, викладачам і студентам закладів вищої освіти, аспірантам і докторантам

УДК 37; 159.9

ІSSN (print)

ISSN  (online)

Засновник - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД)

Видавець - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД)

Зареєстрований Державною реєстраційною службою України 24.06.2022. Серія КВ No 25180-15120Р

 

Адреса редакції: Відділ науково-редакційної діяльності ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007.

Контактий телефон: (032) 233-24-79

Е-mail: [email protected]