Політика (мета і завдання)

Збірник наукових праць "Наукові записки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Педагогіка і психологія" засновано у 2022 році.

Запланована періодичність – 2 рази на рік.

Тематична спрямованість – наукові праці зі спеціальностей:

011 Освітні, педагогічні науки

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

053 Психологія

Збірник наукових праць "Наукові записки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Педагогіка і психологія" дотримується політики відкритого доступу до опублікованих матеріалів, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації, новацій та обміну знаннями з метою всебічного розвитку вітчизняної і світової науки.

Метою збірника наукових праць "Наукові записки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Педагогіка і психологія" є забезпечення наукової громадськості актуальною інформацією про сучасний стан розв’язання наукових задач у окреслених тематичною спрямованістю видання галузях.

Ключовими завданнями наукового видання є:

- висвітлення актуальних результатів досліджень у галузях: освіти та педагогіки (освітні, педагогічні науки, професійна освіта), соціальних та поведінкових наук (психологія);

- забезпечення наукової комунікації у окреслених тематичною спрямованістю видання галузях;

- надання професійного майданчика для здійснення наукових дискусій та обміну думками вітчизняних та закордонних вчених;

- всебічне залучення молодих учених до реалізації дослідницьких програм в сучасних умовах розвитку науки;

- створення передумов для розширення наукової співпраці з закордонними закладами освіти та науковими установами.

- забезпечення дотримання редакційної етики.