ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ ВЕТЕРАНІВ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: публічне управління зайнятістю, війна, ветеран війни, механізми публічного управління, органи публічної влади, інноваційні інструменти публічного управління.

Анотація

У статті обґрунтовано і проведено аналіз сучасних тенденцій та особливостей інноваційного розвитку публічного управління зайнятістю ветеранів війни в Україні у контексті Євроінтеграції. Виявлено, що в умовах воєнного стану значних змін відчули усі сфери економічних і суспільних відносин. Розглянуто діяльність органів публічного управління, а саме Міністерства у справах ветеранів України, щодо вирішення нагальних питань з його функціонування в нових умовах, а особливо забезпечення зайнятості та захист від безробіття ветеранів війни в Україні тощо. Визначено основні проблеми публічного управління, такі як бюрократія, показ ефективності та інші, і запропоновано шляхи їх вирішення.
Розглянуто особливості інновацій в публічному управлінні: застосування сучасних технологій та інноваційних підходів в публічному управлінні для покращення якості послуг, зв’язку з громадськістю, ветеранами війни, електронного урядування тощо.
Проведено аналіз євроінтеграційних процесів публічного управління зайнятістю, що відбуваються в Україні з приверненням уваги до особливостей їх систем, успішних прикладів та прогресивних підходів, які можна впровадити у власну реформу країни. Важливим аспектом публічного управління зайнятістю ветеранів війни в Україні є ключові орієнтири державної політики зайнятості країн Євросоюзу та моделі, які вони застосовують для ефективного управління ринком праці.
Висвітлено загальну проблему, що склалася в умовах воєнного стану, а саме – масову міграцію населення, скорочення економічно-активного населення, значні цивільні втрати, збільшення кількості людей з інвалідністю та психоемоційними розладами. Акцентовано увагу на важливості дієвості публічної політики у вирішенні питань сприяння зайнятості ветеранів війни в Україні, створення робочих місць, сприяння самозайнятості та розвитку підприємництва. Доведено заміну пасивних заходів державної політики зайнятості – активними, а саме – допомога в сприянні працевлаштуванню ветеранів війни в Україні шляхом перекваліфікації.

Опубліковано
2023-12-29