Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Цюприк Андрій Ярославович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0002-2921-7778
[email protected]

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Гонтар Зоряна Григорівна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1712-7457
[email protected]

Логвиненко Вікторія Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9273-1983
[email protected]

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Балдинюк Олена Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4276-7819
[email protected]

Грицанюк Віта Василівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0001-7066-0600
[email protected]

Дякона Антоніна, доктор економічних наук, професор, проректор з інновацій та розвитку, начальник відділу маркетингу, Університет прикладних наук ISMA, Рига, Латвія
https://orcid.org/0000-0002-4089-9335
[email protected]

Ковальчук Віктор Миколайович, кандидат наук з державного управління, доцент, заступник начальника кафедри цивільного захисту та протимінної діяльності, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0043-4936
[email protected]

Костишин Емілія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3890-6831
[email protected]

Лазор Оксана Дмитрівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
https://orcid.org/0000-0001-7699-8338
[email protected]

Лазор Олег Ярославович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
https://orcid.org/0000-0002-5989-8527
[email protected]

Осетрова Оксана Олександрівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
http://orcid.org/0000-0002-7598-1144
[email protected]

Пасічник Василь Миколайович, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державної політики та врядування, Національний університет «Львівська політехніка», Україна
https://orcid.org/0000-0002-2447-2374
[email protected]

Платаш Лариса Броніславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
https://orcid.org/0000-0001-6491-4897
[email protected]

Юник Ірина Геннадіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0985-1800
[email protected]

Яременко Олександр Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент, декан факультету права, публічного управління та адміністрування, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3053-2257
[email protected]