Політика (мета і завдання)

Збірник наукових праць "Публічне управління та соціальна робота" засновано у 2022 році.

Запланована періодичність – 2 рази на рік.

Тематична спрямованість – наукові праці зі спеціальностей:

281 Публічне управління та адміністрування

231 Соціальна робота

Збірник наукових праць "Публічне управління та соціальна робота" дотримується політики відкритого доступу до опублікованих матеріалів, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації, новацій та обміну знаннями з метою всебічного розвитку вітчизняної і світової науки.

Метою збірника наукових праць "Публічне управління та соціальна робота" є забезпечення наукової громадськості актуальною інформацією про сучасний стан розв’язання наукових задач у окреслених тематичною спрямованістю видання галузях.

Ключовими завданнями наукового видання є:

- висвітлення актуальних результатів досліджень у галузях: публічне управління та адміністрування, соціальна робота;

- забезпечення наукової комунікації у окреслених тематичною спрямованістю видання галузях;

- надання професійного майданчика для здійснення наукових дискусій та обміну думками вітчизняних та закордонних вчених;

- всебічне залучення молодих учених до реалізації дослідницьких програм в сучасних умовах розвитку науки;

- створення передумов для розширення наукової співпраці з закордонними закладами освіти та науковими установами.

- забезпечення дотримання редакційної етики.