Політика (мета і завдання)

Метою збірника наукових праць "Публічне управління та соціальна робота" є забезпечення наукової громадськості актуальною інформацією про сучасний стан розв’язання наукових задач у окреслених тематичною спрямованістю видання галузях.

Ключовими завданнями наукового видання є:

- висвітлення актуальних результатів досліджень у галузях: публічне управління та адміністрування, соціальна робота;

- забезпечення наукової комунікації у окреслених тематичною спрямованістю видання галузях;

- надання професійного майданчика для здійснення наукових дискусій та обміну думками вітчизняних та закордонних вчених;

- всебічне залучення молодих учених до реалізації дослідницьких програм в сучасних умовах розвитку науки;

- створення передумов для розширення наукової співпраці з закордонними закладами освіти та науковими установами.

- забезпечення дотримання редакційної етики.