Про журнал

Збірник наукових праць "Публічне управління та соціальна робота" видається з 2023 року. 

Тематична спрямованість: 
281 Публічне управління та адміністрування
231 Соціальна робота

Програмні цілі: сприяння розвитку соціальної роботи та публічного управління в Україні, системи професійної освіти України; поширення наукових праць з проблем соціальної роботи, публічного управління, історії соціальної роботи та публічного управління; популяризація сучасних інноваційних знань із соціальної роботи та публічного управління; надання науково-методичної допомоги вченим, викладачам, здобувачам вищої освіти.

Засновник: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД)

ІSSN (print) 3041-1319

ISSN (online) 3041-1327

Запланована періодичність - 2 рази на рік.

Реєстрація в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення: Рішення № 414 від 22.02.2024

Ідентифікатор медіа R30-02802