СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ (КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЗАКОРДОННИХ ДЖЕРЕЛ)

Ключові слова: торгівля людьми, експлуатація, жертва, протидія торгівлі людьми, профілактика, соціальна робота.

Анотація

Сьогодні велику тривогу викликає зростання обсягів протизаконного використання людини з метою експлуатації. Поінформованість громадськості про торгівлю людьми зростає, але зусиль із запобігання, спрямованих на активне усунення факторів ризику, все ще бракує. Це є викликом для дослідників різних соціально-гуманітарних наук, а також для тих інституцій, які приймають рішення та організовують систему ефективної протидії торгівлі людьми. Незважаючи на те, що протягом останніх років наукових публікацій з цієї проблеми стає все більше, комплексних досліджень є обмаль. Боротьба з торгівлею людьми потребує системного підходу, створення новітніх дієвих механізмів протидії цьому злочину, консолідації зусиль державних та громадських інституцій, спрямованих не тільки на запобігання торгівлі, а й на забезпечення захисту та надання комплексної допомоги постраждалим.
Закордонні дослідники напрацьовали значний досвід у цій галузі, що відображено в тематиці сучасних наукових праць. Аналіз публікацій виявив певні тенденції в дослідженні проблеми протидії трафікінгу. Важливим інструментом такої протидії є профілактика, яка розглядається комплексно, у тісному взаємозв’язку з інститутом громадського здоров’я і передбачає міждисциплінарне співробітництво. Вчені працюють над підвищенням ефективності профілактичних заходів; з цією метою досліджують основні причини і соціальні умови, в яких потенційні жертви стають вразливими до експлуатації та обґрунтовують роль громади у протистоянні негативним економічним факторам і соціальним умовам, що призводять до вразливості громадян.
Також предметом сучасних досліджень з даного питання є оцінка ризиків та прогалин у протидії трафікінгу в контексті викликів, пов’язаних із потоком біженців з України; з’ясування можливостей та ефективності агенцій, залучених до гуманітарного реагування в усуненні цих ризиків. Важливим напрямком закордонних наукових розвідок у вирішенні проблем трафігінгу є прикладні, спеціалізовані дослідження, розробка конкретних методик роботи із жертвами щодо ефективного надання допомоги, тощо.
Подальше вивчення здобутків світового наукового співтовариства допоможе краще зрозуміти сучасні виклики у цій сфері та можливі напрямки вдосконалення політики протидії торгівлі людьми.

Опубліковано
2023-12-29