ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

Ключові слова: методологічні передумови, формування, інтегральна компетентність, загальні компетентності, спеціальні компетентності система, соціальний працівник, цифрове суспільство.

Анотація

У статті висвітлено розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, що призводить до розробки нових засобів навчання, які дають змогу вдосконалити освітній процес, оскільки процеси діджиталізації та трансформації освіти впливають на стиль і методологію роботи соціальних працівників.
Обґрунтування методологічних передумов формування інтегральної компетентності соціального працівника в умовах цифрового суспільства вбачаємо у такому: поняття інтегральної компетентності фігурує у всіх освітньо-професійних програмах, однак його формулювання є коротким і доволі загальним, а далі наводяться переліки загальних та спеціальних компетентностей; загальні та спеціальні компетентності доцільно подавати не простим переліком за певними тематиками, а у єдиній системі: тоді цілком закономірно виявляться зайві положення чи брак потрібних позицій; побудова системи вимагає грамотного, науково обґрунтованого використання інтегративного підходу на основі теорії едукаційної інтегрології, що забезпечить формування цілісної системи інтегральної компетентності соціального працівника; у систему інтегральної компетентності соціального працівника необхідно включити на достатньо високому рівні вимоги цифрової компетентності, виходячи з рамок цифрової компетентності; інтеграція загальних та спеціальних компетентностей повинна забезпечити конкретний і обґрунтований науково опис системи; інтегральна компетентність соціального працівника повинна бути наслідком грамотно проведеної інтеграції його загальних, спеціальних та цифрових компетенцій; застосування інтегративного підходу передбачає ключові поняття, структуру інтегральної компетентності, філософсько-методологічне обґрунтування кожної зі спеціальних, загальних та цифрових компетенцій саме для соціального працівника; важливою умовою є двосторонність процесу: інтегральна компетентність формується на основі переліку загальних, спеціальних та цифрових компетентностей, а з іншого боку ці окремі компетентності розглядаються як елементи системи, що дає змогу оптимізувати систему, доповнювати її та вилучати застарілі елементи.

Опубліковано
2023-12-29