АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

  • O. Miller Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • I. Harchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: пожежна безпека, забезпечення пожежної безпеки, державне регулювання, механізм регулювання, система пожежної безпеки

Анотація

У рамках проголошеного Україною зовнішньополітичного курсу на інтеграцію з Європейським союзом (далі - ЄС), шляхом проведення необхідних реформ, наша держава поступово та наполегливо наближається до європейських стандартів у сфері цивільного захисту. Тому проблеми забезпечення пожежної безпеки в Україні набувають особливої актуальності. В умовах сьогодення вони є взаємопов’язаними і взаємозалежними з проблемами економічної, соціальної, техногенної та екологічної небезпеки.  Незадовільна пожежонебезпечна ситуація у нашій країні змушує відповідні органи та організації працювати на запобігання і профілактику пожежних загроз, на охорону життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

В статті розкрито ряд недоліків у системі регулювання пожежної безпеки в Україні, зокрема, невідповідність вітчизняного досвіду  стандартам та нормам Європейського союзу і міжнародних інстанцій, застаріла парадигма інспекційного контролю та експертного оцінювання ризику за бальною шкалою, надмірний тиск державного нагляду (контролю) на підприємців, недосконалість ринку страхових послуг, незацікавленість деяких державних органів виконавчої влади у державній політиці дерегуляції, низький рівень відповідальності об'єктів захисту вимогам пожежної безпеки. Покращення стану пожежної безпеки в Україні можливе лише за умови впровадження європейських стандартів управління безпекою, серед яких державне регулювання, нагляд та контроль.

Домінуюча роль в управлінні пожежною безпекою належить саме державі, яка має виступити гарантом того рівня ризику, який суспільство вважає прийнятним для себе з урахуванням усього комплексу соціально-політичних, економічних, науково-технологічних та інших вимог. Тому пропонуються шляхи удосконалення механізмів регулювання процесу забезпечення пожежної безпеки в нашій країні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

O. Miller, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

професор кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики

I. Harchuk, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Miller, O., & Harchuk, I. (2019). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ. Пожежна безпека, 35, 49-53. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.35.2019.08
Розділ
Статті