МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

  • O. Miller Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • A. Harchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: пожежна безпека, пожежні ризики, державний нагляд, страхування від пожеж

Анотація

У сучасних умовах проблеми забезпечення пожежної безпеки в Україні набувають особливого значення.  Суттєве збільшення кількості пожеж, що виникли на території держави за останній час, призвели до гибелі та травмування людей і значних матеріальних збитків. Зважаючи на це особливої гостроти набуває запровадження сучасних ефективних методів забезпечення пожежної безпеки. В статті наголошено на суттєвих недоліках в системі державного регулювання пожежною безпекою в Україні, зокрема: відсутність дієвого державного нагляду та контролю, невідповідність вітчизняних практик стандартам і нормам цивілізованих країн світу, нерозвиненість ринку страхових послуг у напрямі страхування від пожеж та незацікавленість  держави, а також  фізичних і юридичних осіб у використанні ризик-орієнтованого підходу з економічними важелями  впливу у вигляді відповідної системи страхування, відсутність дистанційного контролю з боку держави за діяльністю бізнесу, низький рівень саме забезпечення пожежної безпеки . Провідна роль у забезпеченні нагляду і контролю належить самій державі, яка має поєднати державне та суспільне переконання і примус, шляхом застосування до суб'єктів суспільних відносин відповідних заходів, що передбачені функціями управління пожежною безпекою, проаналізовано причини, що не дають змоги  державним наглядовим органам у повному обсязі оцінювати пожежні ризики. Зосереджено увагу  на аспектах стратегії реформування ДСНС, яка передбачає поступовий перехід від державного нагляду і контролю за діяльністю суб'єктів господарювання до впровадження системи запобігання надзвичайним ситуаціям у сфері пожежної безпеки, до напрацьованих проектів змін до деяких нормативно-правових актів України та необхідності подальшої правової регламентації отримання об'єктивної інформації про стан пожежної безпеки об'єкта. Впровадження кращих міжнародних практик форми дистанційного контролю суб'єктів господарювання дасть змогу знизити адміністративне навантаження на бізнес при збереженні необхідного рівня пожежної безпеки на основі запровадження сучасних методів ризик-орієнтованого підходу до її регулювання

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-06-29
Як цитувати
Miller, O., & Harchuk, A. (2020). МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ. Пожежна безпека, 36, 95-100. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.36.2020.10
Розділ
Статті

Найчастіше читають статті цього автора (ів)