ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕННЯ ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ НА ВІДКРИТИХ СКЛАДАХ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ

  • Ye. Hulida Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • V. Sharii Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: відкриті виробничо-складські об’єкти, пожежа, пожежний ризик, протипожежні засоби, протипожежний захист.

Анотація

Постановка проблеми. У сфері пожежної безпеки використовують термін «пожежний ризик» як міру можли-вості реалізації пожежної небезпеки об’єктів захисту та її наслідків для людей і матеріальних цінностей. Гаранту-вання пожежної безпеки об’єктів захисту складається з визначення, аналізу та оцінювання пожежного ризику, що дає змогу розробляти і впроваджувати відповідні заходи для його зменшення до прийнятного значення. Найбільш небезпечними є пожежі на відкритих складах виробничих об’єктів. Такі пожежі в більшості випадків при невчасному їх виявлені встигають розповсюдитись на великі площі і завдати значних матеріальних збитків. В більшості випадків протипожежний захист на відкритих складах виробничих об'єктів з урахуванням пожежного ризику прак-тично не виконується. Тому дослідження питання забезпечення пожежної безпеки на цих об’єктах з урахуванням пожежного ризику і застосування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу є актуальною задачею.
Мета роботи. Розробити методологію забезпечення пожежної безпеки для відкритих складів виробничих об’єктів з урахуванням пожежного ризику і використанням автоматичної пожежної сигналізації і оповіщення.
Постановка задачі та її розв'язання. Щоб досягти поставленої мети необхідно було розв’язати задачу з визна-чення площі обслуговування пожежними сповіщувачами та сповіщувачами на відкритих складах виробничих об'єктів. Крім того, ми отримали залежності для визначення складових пожежного ризику. Після цього було розглянуто приклад визначення пожежного ризику для відкритого складу лісоматеріалів і результати розрахунків підтвердили достовір-ність розробленої методології забезпечення пожежної безпеки для відкритих складів виробничих об’єктів.
Висновки та конкретні пропозиції
1. Розроблено методологію забезпечення пожежної безпеки для відкритих складів виробничих об’єктів з ура-хуванням пожежного ризику для уникнення важких наслідків від пожежі для працюючих складу.
2. Запропонований нами комплекс протипожежних засобів і систем забезпечує допустимий пожежний ризик для об’єкта захисту упродовж 10 років їх експлуатації. Тому облаштування відкритих складів такими протипожеж-ними засобами і системами є обов’язковим.
3. Розроблені залежності для визначення складових пожежного ризику базувалися на основних положен

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-06-29
Як цитувати
Hulida, Y., & Sharii, V. (2020). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕННЯ ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ НА ВІДКРИТИХ СКЛАДАХ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ. Пожежна безпека, 36, 38-43. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.36.2020.03
Розділ
Статті