ВАЛІДАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ РИЗИКУ ПРИ ОЦІНЮВАННІ БЕЗПЕКИ КОТЕЛЬНОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ В УМОВАХ ГРОЗИ

  • Yu. Rudyk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • O. Nazarovets Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • I. Golovatchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • N. Beznos Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: блискавкозахист, показник ризику, котельне електрообладнання, оцінювання безпеки, пожежна безпека

Анотація

Вступ. Сьогодення потребує впровадження на сучасних підприємствах автоматизації технологічного процесу за допомогою різного електронного та електричного обладнання. Вихід з ладу одного давача призводить до зупинки технічного процесу і багатотисячних втрат. Це обладнання є чутливим до імпульсних перенапруг, які виникають з різних причин, зокрема при ударі блискавки. Існує помилкова думка, що небезпека від блискавки виникає лише при прямому ударі, забуваючи про так звані вторинні появи, а саме електромагнітні та електростатичні імпульси. Імпульсна перена-пруга – це короткочасне збільшення напруги понад допустимі значення. З метою захисту об’єктів від небезпечних проявів блискавки розраховуються та проектуються системи блискавкозахисту.
Мета. Враховуючи автоматизацію процесу та насиченість котелень електронним та електричним електрооблад-нанням існує високий ступінь ризику влучання блискавки та занесення високих потенціалів, що може призвести до масштабних аварій. Мета цієї статті – проведення валідації показників ризиків для котельного середовища, які вини-кають в під час грози.
Методи. Застосування різних методів розрахунку, оцінювання та порядкування ризиків під час проектування і компонування системи дає змогу реалізувати системний блискавкозахист будівель, обладнання та людей. Загальні принципи оцінки ризику для котельного середовища необхідно врахувати ризик і визначити потребу в захисті; внесок різних компонентів ризику в загальний ризик; ефект різних заходів захисту для зменшення ризику; вибір заходів захи-сту з урахуванням їх економічної ефективності.
Результати. Нехтування високим ризиком небезпечної події призводить до надмірної шкоди і більших непоправ-них втрат, через які особа чи громада не зможе досягати сталого розвитку. Тому сааме комплексний, системний підхід у досягненні безпеки, починаючи із стадії оцінювання, має враховувати як характеристики небезпеки, у т. ч. пожежної у відповідних об’єктах, так і особистий, індивідуальний ризик загибелі чи ушкодження. Блискавка є непередбачуваною природною подією, ніхто в світі повністю не розуміє механізм блискавки і неможливо будь-якою стандартизацією забезпечити 100% захист за будь-яких обставин. З цією метою наведені розрахунки: втрати людського життя, із каліцтвом включно; втрати можливості надання громадських послуг; втрати культурного надбання та економічну цінність будівлі (споруди) та економічні втрати потрібні на монтаж та експлуатацію системи. На основі отриманих даних видно, як досягається зниження показників кожного ризику залежно від запропонованого рішення та економічний ефект загалом.
Висновок. Статистичні дані про загибель і травматизм від небезпечних факторів блискавки, втрати від пошко-джень майна, будівель та споруд підтверджують, що при оцінці ризику, яка стандартизована в ДСТУ EN 62305-2, не-обхідно запровадити методологію, яка б відповідала умовам України. Улаштування системи блискавкозахисту зале-жить від оцінки ризику, реакції власника, впливу контрольних органів. Тому актуальним є прийняття рішення про вжи-вання заходів протипожежного захисту в процедурах оцінювання ризиків блискавкозахисту, але воно також може бути прийнято незалежно від результатів оцінки ризику там, де є бажання уникнути неприйнятного ризику. Обладнання, яке часто пов'язане з двома різними службами, напр. лінії електропередач і лінії передачі даних, зазнають багато збитків, пов'язаних з перенапругою. Цей випадок не охоплюється компонентом ризику RX. Однак, можуть бути обрані та встановлені відповідні заходи захисту (див. IEC 62305-4).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Rudyk, Y., Nazarovets, O., Golovatchuk, I., & Beznos, N. (2021). ВАЛІДАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ РИЗИКУ ПРИ ОЦІНЮВАННІ БЕЗПЕКИ КОТЕЛЬНОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ В УМОВАХ ГРОЗИ. Пожежна безпека, 38, 24-31. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.38.2021.04
Розділ
Статті

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 > >>