НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ВОГНЕВИХ ВИПРОБУВАНЬ ВОГНЕГАСНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ ГАСІННЯ МЕТАЛІВ

  • D. P. Voytovych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-2280-5585
  • R. Yu. Sukach Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-4174-9213
Ключові слова: пожежа, горіння, горючий метал, вогнегасний порошок, вогнегасник, гасіння, методика, випробування

Анотація

Вступ. Гасіння пожеж з горінням металів пов’язане з рядом труднощів. Зокрема, існує певна невизначеність у виборі вогнегасних порошків, придатних для гасіння того чи іншого металу, відповідних технічних засобів пожежогасіння, а також нормованих параметрів подавання вогнегасних речовин, у тому числі в умовах горіння декількох горючих матеріалів різної природи одночасно. Вирішення цих проблем дасть змогу підвищити ефективність боротьби з пожежами, що супроводжуються горінням металів.
Мета та задачі досліджень. Метою роботи було обґрунтування напрямів досліджень з підвищення ефективності гасіння пожеж класу D розробленням методик випробувань вогнегасних порошків, призначених для їх гасіння. З цією метою необхідно було проаналізувати документи, якими регламентовано порядок визначення вогнегасної ефективності порошків під час гасіння металів, а також літературні дані щодо вогнегасних порошків, призначених для гасіння пожеж класу D і технічних засобів їх подавання.
Методи. Для досягнення мети та реалізації поставлених задач застосовано аналітичний метод. Проаналізовано методи оцінювання вогнегасної ефективності вогнегасних порошків під час гасіння пожеж класу D, регламентовані стандартами ISO 7165, ГОСТ Р 53280.5, методику, запропоновану в Україні, дані щодо таких порошків, насадок-заспокоювачів для їх подавання, а також сучасні підходи до удосконалення існуючих методів.
Результати дослідження. Вивчено необхідність удосконалення рецептур вогнегасних порошків для гасіння металів, насадок-заспокоювачів для їх подавання, а також відповідних технічних засобів пожежогасіння. Обґрунтовано потребу в подальших роботах з удосконалення таких методів, розроблення методів оцінювання ефективності порошків для гасіння горючих металів, а також їхньої сумісності з вогнегасними речовинами інших типів під час гасіння пожеж, що супроводжуються горінням речовин і матеріалів різної природи.
Висновки. Для розроблення відповідних методик запропоновано взяти за основу методи випробування з визначення вогнегасної ефективності порошків для гасіння пожеж класу D, передбачені ISO 7165, а також сумісності вогнегасних порошків з повітряно-механічною піною, регламентований EN 615. Встановлено, що для забезпечення єдності вимірювань необхідно використовувати випробувальний пристрій типу вогнегасника з унормованими параметрами, а також насадку-заспокоювач заданої конструкції. Створення таких методів дасть змогу визначати вогнегасну ефективність порошків для гасіння тих чи інших горючих металів без огляду на характеристики використовуваних технічних засобів пожежогасіння, а також оцінювати нормовані параметри подавання вогнегасних порошків (тривалість подавання, питома витрата тощо) технічними засобами, в тому числі стаціонарними системами пожежогасіння.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-06-23
Як цитувати
Voytovych, D. P., & Sukach, R. Y. (2022). НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ВОГНЕВИХ ВИПРОБУВАНЬ ВОГНЕГАСНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ ГАСІННЯ МЕТАЛІВ. Пожежна безпека, 40, 25-30. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.40.2022.03
Розділ
Статті