РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ ПРО ПОВОДЖЕННЯ З ПІНОУТВОРЮВАЧАМИ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ

  • T. M. Skorobahatko 1Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0001-5651-1975
  • V. O. Borovykov Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0003-4008-1047
  • O. M. Slutska Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0003-1723-8181
  • D. P. Voytovych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-2280-5585
Ключові слова: піна, піноутворювач, пожежа, горюча рідина, застосування, випробування

Анотація

Вступ. В Україні існує ряд проблем, пов’язаних з регламентацією порядку застосування і випробування піноутворювачів для гасіння пожеж. Зокрема, широке розмаїття видів і марок піноутворювачів різної хімічної природи та призначення, порядок поводження з якими невідомий працівникам пожежно-рятувальних підрозділів, зумовлює фактичну неможливість реалізації потенціалу сучасних вогнегасних речовин і, відтак, максимізації ефективності гасіння пожеж.
Мета та задачі досліджень. Метою роботи було обґрунтування положень та розроблення проекту нормативного документа про поводження з піноутворювачами для гасіння пожеж (їх транспортування, зберігання, періодичний контроль якості, застосування та утилізація) на всіх етапах життєвого циклу.
З цією метою необхідно було систематизувати наявні дані щодо класифікації, номенклатури показників якості, технічних вимог та методів випробувань піноутворювачів для гасіння пожеж, а також проаналізувати чинні нормативно-правові документи стосовно безпеки праці, охорони здоров’я та довкілля.
Методи. Для досягнення поставленої мети та виконання задач досліджень використано аналітичний метод. Зокрема, проаналізовано літературні дані щодо специфіки та ефективності піноутворювачів різних типів під час гасіння пожеж, їх класифікацію та нормовані показники якості, регламентовані стандартами, результати раніше проведених досліджень, та обґрунтовано структуру розроблюваного нормативного документа.
Результати дослідження. Опрацьовано нормативні документи, наукові публікації, а також вітчизняний ринок піноутворювачів для гасіння пожеж, пінозмішувачів і стволів-генераторів піни. За цими даними розроблено проект національного стандарту щодо поводження з піноутворювачами, використовуваними для гасіння пожеж із застосуванням пересувної протипожежної техніки, опис основних положень якого подано в статті.
Висновки. Прийняття пропонованого документа сприятиме більшій обґрунтованості вимог, встановлюваних до піноутворювачів під час їх закупівлі, уточненню порядку їх зберігання в пожежно-рятувальних підрозділах, а також подальшому удосконаленню системи контролю якості піноутворювачів та підвищенню ефективності гасіння пожеж із застосуванням пересувної протипожежної техніки. Надалі необхідно провести додаткові дослідження з метою оцінювання кореляції між показниками вогнегасної ефективності піни і класами піноутворювачів. Це забезпечить додаткове зниження витрат на оцінювання якості піноутворювачів, а також науково обґрунтовує вибір піноутворювачів для протипожежного захисту об’єктів залежно від їх специфіки і наявних горючих рідин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-06-27
Як цитувати
Skorobahatko, T. M., Borovykov, V. O., Slutska, O. M., & Voytovych, D. P. (2022). РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ ПРО ПОВОДЖЕННЯ З ПІНОУТВОРЮВАЧАМИ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ. Пожежна безпека, 40, 78-83. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.40.2022.09
Розділ
Статті