АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ ПО ФАСАДАХ БУДІВЕЛЬ

  • Y. B. Ballo Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0002-9044-1293
  • R. S. Yakovchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0001-5523-5569
  • O. I. Kahitin Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-2482-8422
  • I. G. Stylik Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Ключові слова: обмеження поширення пожежі, оцінювання поширення пожежі фасадами, протипожежні карнизи, протипожежні перешкоди, пожежна безпека, теплоізоляційні фасади.

Анотація

Проблема. Поширення пожеж по фасадах будівель є одним із найнебезпечніших типів пожеж. Обмеження поширення пожеж по фасадах будівель та споруд є однією із основних вимог пожежної безпеки, яка передбачена чинними будівельними нормами. Попередній аналіз основних методів оцінювання поширення пожежі по фасадах будівель показав ряд недоліків, які можуть значно впливати на точність оцінювання пожежної безпеки фасадів. Аналіз виявлених недоліків та їх систематизація дасть змогу створити удосконалений стенд для здійснення більш точної оцінки обмеження поширення пожежі по фасадах будівель. Ці дослідження стануть передумовою для підвищення пожежної безпеки будівель та споруд різного функціонального призначення, а також дадуть змогу оцінити ефективність превентивних протипожежних заходів.
Мета. Виявлення недоліків у методах оцінювання поширення пожежі по фасадах будівель, як передумова розроблення удосконаленого обладнання для оцінювання пожежної небезпеки фасадних систем будівель.
Методи. Роботу виконано за допомогою аналітичного методу досліджень шляхом збирання, узагальнення, систематизації та синтезу даних щодо основних методів та стендів, які використовуються під час оцінювання пожежної небезпеки фасадних систем будівель.
Результати. В статті проведено аналіз та систематизовано основні методи оцінювання поширення пожежі по
фасадах будівель. Виявлено переваги та недоліки існуючих методик та відповідних стендів Європи та інших країн щодо оцінювання ефективності заходів з обмеження поширення фасадних пожеж. Описано основні технічні параметри дослідних стендів та наведено їх конструктивні характеристики. Визначено потенційні напрями досліджень з удосконалення конструктивного виконання досліджуваного стенду для проведення більш точної оцінки можливості поширення пожежі по фасадах будівель. Запропоновано конструктивні рішення, які дадуть можливість оцінити
забезпечення обмеження поширення пожежі по фасадах будівель при застосування вогневих перешкоджувачів.
Висновки. Проведеними дослідженнями встановлено, що на сьогодні основні методики та випробувальні стенди не в повній мірі можуть відтворювати реальні геометричні параметри фасадів, що впливає на точність оцінювання обмеження поширення пожежі по фасадах будівель. Систематизовано та узагальнено дані щодо конструктивних параметрів випробувальних стендів з дослідження забезпечення обмеження поширення пожежі по фасадах. На основі виявлених переваг та недоліків існуючих методик, запропоновані нові конструктивні рішення, яким повинен відповідати стенд для обмеження поширення пожежі по фасадах будівель. Визначено, що подальші дослідження мають бути спрямовані на розкриття закономірностей обмеження поширення пожежі по фасадах будівель різного типу та форми, в тому числі, обладнаних зовнішніми вогневими перешкоджувачами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Ballo, Y., Yakovchuk, R., Kahitin, O., & Stylik, I. (2022). АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ ПО ФАСАДАХ БУДІВЕЛЬ. Пожежна безпека, 41, 20-30. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.41.2022.03
Розділ
Статті

Найчастіше читають статті цього автора (ів)