ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА

Ключові слова: пожежні сповіщувачі, терморезистивний чутливий елемент, імітаційна модель, часові параметри, імпульси електричного струму, випробування

Анотація

Постановка проблеми. Одним із радикальних шляхів, що забезпечують зниження втрат від пожеж, є ідентифікація небезпечних чинників пожежі на початковій стадії. Найефективніше це можна здійснити лише за допомогою автоматичних систем виявлення пожеж. Ефективність таких систем визначається передусім досконалістю технічних характеристик датчиків первинної інформації – пожежних сповіщувачів, а також ефективністю системи їх експлуатації. Одним із різновидів пожежних сповіщувачів є теплові пожежні сповіщувачі, які найбільш поширені. Експлуатація теплових пожежних сповіщувачів передбачає визначення їхніх основних технічних характеристик, що здійснюється при їх випробуваннях. Але якщо така часова характеристика як час спрацьовування пожежних сповіщувачів визначається лише при їх стаціонарних випробуваннях, то інша часова характеристика – постійна часу, не визначається ні при стаціонарних, ні при об’єктових випробуваннях теплових пожежних сповіщувачів. У зв’язку із цим актуальним завданням є створення методів визначення часових характеристик (параметрів) теплових пожежних сповіщувачів – часу спрацьовування і постійної часу, які орієнтовані на їх реалізацію при об’єктових випробуваннях.
Мета роботи. Розробити імітаційні моделі із використанням пакету Simulink з метою визначення часового параметра – постійної часу пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом.
Методи дослідження. Під час проведення наукових досліджень розроблено імітаційні моделі із використанням пакета Simulink для процесу визначення часового параметра – постійної часу пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом.
Основні результати дослідження. Здійснено дистанційне моделювання, метою якого було визначення оптимальної тривалості одиночних імпульсів електричного струму, за допомогою яких формується тепловий вплив на терморезистивний чутливий елемент пожежних сповіщувачів.
Висновки. В імітаційних моделях, розглянутих у статті, реалізовано формування теплового впливу внаслідок протікання через нього імпульсів електричного струму у формі чверті косинусоїди та прямокутного трикутника із амплітудою, що зменшується в часі. Показано, що розроблений метод дає можливість визначати кількісні оцінки часових параметрів пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом в автоматичному режимі і безпосередньо на об’єкті, що охороняється.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-06-19
Як цитувати
Vasylieva, O., Kozak, Y., & Koval, O. (2023). ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА. Пожежна безпека, 42, 16-22. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.42.2023.02
Розділ
Статті