ВПЛИВ СКЛАДУ КОМПОЗИЦІЙНОГО ЦЕМЕНТУ НА ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

  • O. Bashynskyi Львівський державний університет безпеки життєідяльності
  • M. Peleshko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • S. Vovk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • O. Pazen Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Анотація

У статті вивчено вплив в’яжучого на процеси тверднення бетону та зміну фазового складу цементного каменю при нагріванні до 1000 0С. Встановлено, що наявність активних мінеральних добавок у композиційному цементі призводить до підвищення міцності бетону як при звичайних температурах, так і при нагріванні в умовах пожежі.

Руйнування конструкцій, що супроводжується втратою міцнісних характеристик бетону при дії високих температур пожежі зумовлено розкладом водомісних кристалогідратів, які утворюються при затворенні водою.

Аналіз  результатів фізико-механічних досліджень порт­ланд­­це­­мен­ту з додатками лугомісних відходів показав, що їх зас­то­су­ван­­­­ня знач­но збіль­шує міцність це­мент­­­­ного каме­ню, завдяки утворенню додаткової кількості сульфату натрію або калію. Їх вплив як акти­ва­­торів тверд­нення найбільш по­­мітний у по­чат­кові тер­­­міни і  поступово змен­­шується з віком тверд­нен­ня.Показано, що використання в складі в’яжучого лугомісних додатків та гід­росилу дає змогу збі­льшити міц­ність цементно­го ка­меню в 1,5 ра­­за, що має важ­­­­ли­ве зна­чення для роз­робки ефективних ком­­по­зи­­цій­них в'я­жу­чих на його основі для роботи в умовах високих температур. При цьому наявність фто­рис­того алю­мінію в гідросилі в кількос­ті 3,3 мас.% зумовлює його плас­ти­­фі­ку­ючу дію на цемент.

Експериментально до­ве­­дено, що при  нагріванні бетону вище 5000С проходить деструкція гідратних складових це­ментного каменю з руйнуванням структурних зв’язків  між окремими частинками із знач­ним зниженням міцнісних характеристик. При цьому використання додатків забезпечує часткове зв’язування СаО в процесі твердофазових реакцій при нагріванні. Доведено, що використання композиційного цементу, як в’яжучого бетону, завдяки наяв­ності у його складі лугомісної домішки  прискорює тверднення та покращує міцнісні характеристики, гідросилу– підвищує залишкову міцність при наг­рі­ван­ні до 10000С на 2,4 МПа.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-26
Як цитувати
Bashynskyi, O., Peleshko, M., Vovk, S., & Pazen, O. (2018). ВПЛИВ СКЛАДУ КОМПОЗИЦІЙНОГО ЦЕМЕНТУ НА ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР. Пожежна безпека, (33), 10-14. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.33.2018.02
Розділ
Статті

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

<< < 1 2