ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ НА ОБ’ЄКТАХ ЗАХИСТУ

  • E. Gulida Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • I. Movchan Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Анотація

Постановка проблеми. Для міст України проблема запобігання виникненню пожеж і мінімізації їх наслідків має особливе значення. Зменшення кількості пожеж та збитків від них потребує вдосконалення системного підходу, що забезпечить взаємодію всіх зацікавлених органів та організацій до вирішення вказаної проблеми.

Виходячи з наведеного можна констатувати, що для міст України існує проблема, яка полягає в розроблені основних напрямків зниження ризиків виникнення пожеж на об’єктах міста.

Мета роботи. Розробити методологію зниження ризиків виникнення пожеж на відповідних об’єктах захисту та мінімізацію їх наслідків у випадку виникнення пожежі (збитків об’єктів від пожежі і витрат пожежно-рятувальних підрозділів на її ліквідацію).

Постановка задач та їх розв'язання. Згідно із статистичними показниками стану з пожежами в Україні, наприклад, за 2017 рік, основними причинами виникнення пожеж є: 1) підпал; 2) несправність виробничого обладнання; 3) порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок; 4) порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації теплогенеруючих агрегатів та установок; 5) необережне поводження з вогнем; 6) пустощі дітей з вогнем; 7) інші причини.

Найбільша кількість пожеж виникла на спорудах житлового сектора, що становить 73,8%. Основною причиною цих пожеж (до 71,2%) є необережне поводження з вогнем. Тому основні задачі, які необхідно розв’язати і які пов’язані зі зниженням ризиків виникнення пожеж на відповідних об’єктах захисту, будуть такі:

  1. Встановити вплив значення пожежного ризику, який пов’язаний з ризиком виникнення пожежі, на тривалість вільного горіння під час пожежі.
  2. Визначити прямі збитки від пожежі для об’єкта залежно від тривалості вільного горіння.
  3. Визначити витрати пожежно-рятувальних підрозділів, які пов’язані з ліквідацією пожежі.
  4. Встановити вплив значення пожежного ризику на сумарні збитки від пожежі.
  5. Розробити методологію зниження ризиків виникнення пожеж на об’єктах захисту.

Визначення ризику виникнення пожежі виконуємо на підставі статистичних даних про пожежі ГУ ДСНС України у Львівській області (відомості форми Ф-701 станом на 31 грудня 2017 року). Загальна кількість пожеж на об’єктах Львівської області Nn = 3137, а No = 474521 – загальна кількість об’єктів за ЄДРПОУ, які розташовані на площі області (дані Головного управління статистики у Львівській області). Тоді εо = 0,00661. Після обробки отриманих результатів методом математичної статистики було отримано залежність для визначення тривалості вільного горіння залежно від пожежного ризику.

Для визначення прямих збитків від пожежі для об’єкта захисту залежно від тривалості вільного горіння скористаємося залежністю , де Со – середня вартість одного квадратного метра площі об’єкта захисту, яка знищена пожежею, грн/м2; SП – площа об’єкта, яка знищена пожежею, м2.

Визначаємо витрати Вп пожежно-рятувальних підрозділів , де Сп – середня вартість однієї хвилини роботи ПРП в процесі ліквідації пожежі за час τз.п.п, грн/хв.

Для розроблення основних заходів із зниження «ризиків виникнення пожеж» на об’єктах захисту були наведені основні напрямки.

Висновки та конкретні пропозиції:

  1. Встановлено вплив значення пожежного ризику, який пов’язаний з ризиком виникнення пожежі, на тривалість вільного горіння при пожежі, що дає можливість виконувати аналіз і прогнозувати вплив ризику виникнення пожежі на загальні збитки від пожежі і знижувати значення цього ризику.
  2. В роботі показано, що тривалість вільного розвитку пожежі має лінійну залежність від пожежного ризику в межах його класифікації.

3. Показано, що площа пожежі в процесі її локалізації збільшується і це необхідно враховувати при її визначені за час вільного розвитку пожежі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-26
Як цитувати
Gulida, E., & Movchan, I. (2018). ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ НА ОБ’ЄКТАХ ЗАХИСТУ. Пожежна безпека, (33), 41-47. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.33.2018.05
Розділ
Статті

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

<< < 1 2