СУЧАСНА СИСТЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ

Ключові слова: психологи, психологічна служба, екстремальні умови, психологічна готовність, психологічне забезпечення.

Анотація

У статті на основі науково-теоретичного аналізу нормативних документів розглянуто сучасну систему психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців екстремального профілю в Україні, а саме на прикладі: Збройних Сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України. При обґрунтуванні психологічного забезпечення усіх сфер життєдіяльності екстремального профілю, вияснено, що його координація здійснюється психологічною службою. До числа фахівців, що здійснюють психологічне забезпечення в секторі безпеки та оборони входять: психологи територіальних органів управління, психологи спеціальних регіональних центрів швидкого реагування та підрозділів центрального підпорядкування, а також психологи ЗВО із специфічними умовами навчання. Основною метою діяльності підрозділів психологічного забезпечення є підвищення ефективності службового процесу, розвиток і формування зрілої професійно орієнтованої особистості, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників службового процесу, зокрема допомога населенню в умовах війни.
Виявлено, що психологічне забезпечення фахівців для виконання професійної діяльності в екстремальних умовах має низку відмінностей, оскільки залежить від специфіки, завдань та функцій, психологічного супроводження, проте основним вектором, що їх об’єднує, є цілеспрямована психологічна діяльність, яка забезпечує належний рівень підготовленості фахівця, чи то колективу до роботи в ситуаціях ризику й небезпеки для їх життя і здоров’я, а також відновлення їх психоемоційного стану від наслідків негативних чинників, що впливають як на професійну, так і повсякденну життєдіяльність. Компетентність психологічних служб сприяє позитивній та продуктивній психоемоційній життєдіяльності фахівців ризиконебезпечних професій.

Опубліковано
2023-12-29