ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР

Ключові слова: державне управління розвитком вищої освіти, ефективність освітньої діяльності в університетах, політика та механізми забезпечення ефективності освітньої діяльності, інтернаціоналізація вищої освіти, система освіти, національні інноваційні системи.

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність формування чіткого розуміння ролі держави в регулюванні процесу модернізації вищої освіти України у європейському вимірі. Ототожнена розробка рішень, які орієнтовані на практичне застосування змін у державному управлінні розвитком вищої освіти в Україні, що відповідає європейському виміру. Визначено особливості державного управління системами вищої освіти в європейських країнах, та надано пропозиції з удосконалення цього процесу в Україні.
У статті теоретично обґрунтована необхідність удосконалення державної політики щодо інноваційного розвитку вищої освіти з урахуванням можливостей, намірів та бажань учасників освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Освітня політика та законодавство, які розробляє держава, визначають стратегічні цілі та завдання у сфері вищої освіти та формують умови для їх досягнення. Одним з головних напрямків реформування вищої освіти в Україні є її інтеграція до європейського освітнього простору і впровадження відповідних стандартів та норм. Серед завдань державного управління розвитком вищої освіти в сучасних умовах – формування національної інноваційної системи і гарантування права країни на збереження своєї культури.
Інновації є ключовим фактором економічного зростання та конкурентоспроможності країни, тому формування інноваційної системи є важливим напрямком розвитку вищої освіти.
Визначено особливості державного управління системами вищої освіти в європейських країнах, та надано пропозиції з удосконалення цього процесу в Україні.
Тому, важливим у публічному управлінні розвитком вищої освіти України є: пошук нових підходів, теоретичне обґрунтування і впровадження в навчальний процес університетів інноваційних систем професійної підготовки студентів, здобуття ними відповідних компетентностей та кваліфікації для конкурентоспроможності на ринку праці.

Опубліковано
2023-06-23