Програмні цілі: сприяння розвиткові соціальної роботи та публічного управління в Україні, системи професійної освіти України; поширення наукових праць з проблем соціальної роботи, публічного управління, історії соціальної роботи та публічного управління; популяризація сучасних інноваційних знань із соціальної роботи та публічного управління; надання науково-методичної допомоги вченим, викладачам, здобувачам вищої освіти.

Опубліковано: 2023-06-23

Статті