ЗАСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

  • K. I. Savostikova Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-9288-7440
  • M. H. Moshovska Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: адаптація, засоби інтеграції, засоби реабілітації, інтеграція, люди з інвалідністю, соціалізація.

Анотація

Проблеми інтеграції людей з інвалідністю у суспільство зумовлені, з одного боку, відхиленнями в їхньому психофізичному розвитку, а з іншого –тим, що сама система суспільних відносин ще є не досконалою і недоступною для людей з інвалідністю. Розвиток сучасного українського суспільства також характеризується зростанням інтересу до проблем цієї категорії людей. Інтерес зростає, особливо з огляду на те, що їх кількість постійно збільшується внаслідок війни в нашій країні. Мета нашого дослідження: сприяння використанню сучасних засобів для подальшої інтеграції людей з інвалідністю в соціум. Для досягнення поставленої мети, ми використали методи спостереження, порівняння та аналізу. У статті визначено сучасні засоби інтеграції осіб з інвалідністю в соціум. В межах нашого дослідження ми визначили труднощі реалізації національного законодавства, перешкоди, на які натрапляють люди з інвалідністю, засоби інтеграції людей з інвалідністю, а саме: доступність середовища, технічне забезпечення, трудовий і професійний напрям, освіту, фізкультурно-спортивну складову, туристичне спрямування та дозвілля. Ми дійшли висновку, що місцеві органи влади повинні звернути увагу на оснащення автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів декількома транспортними засобами для перевезення осіб з інвалідністю. Доречним було б закупити залізничні пасажирські вагони, максимально пристосовані для комфортного перевезення цієї категорії осіб. Потребує організації і служба супроводу інвалідів в аеропортах та вокзалах, забезпечення постійної роботи ліфтів та інших технічних засобів, призначених для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Навчання дає змогу особам з інвалідністю інтегруватися в середовище своїх однолітків, здорові діти навчаються допомагати і піклуватися один про одного, а суспільні стереотипи щодо цієї категорії людей змінюються.

Опубліковано
2023-06-23