ЦИФРОВІЗАЦІЯ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ В ПІДРОЗДІЛАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Ключові слова: управління персоналом, кадрові процеси, інформаційні системи, діджиталізація, цифровізація, людські ресурси.

Анотація

Розвиток технологій та інформаційних систем створює нові можливості для управління та вдосконалення процесів державних органів. Специфіка роботи державного управління потребує ефективного управління персоналом у масштабі країни чи міста, що змушує впроваджувати ефективні технологічні рішення. У статті представлено особливості визначення HR-методів в системах управління персоналом цивільного захисту. Розглянуто алгоритм впровадження цих методів для HR-напрямків та кадрових інновацій, цілі та плани дій для управління людськими ресурсами, спостереження щодо поінформованості працівників та зворотнього зв’язку від них. Висвітлюючи проблеми цифровізації в HR-менеджменті та знаходячи шляхи їх усунення ми розглянули нові можливості для здійснення змін в управлінні персоналом державних структур та ефективність управління людськими ресурсами від впровадження інформаційних систем. Запропоновано та розглянуто основні сфери інформаційної системи управління людськими ресурсами цивільного захисту, які можна автоматизувати. Представлено аналіз останніх досліджень та публікацій, що досліджується такими вченими, як, Бушуєв С., Бушуєв Д., Засуха І., Войтущенко А. Також розглянуто трансформацію діджиталізації управління персоналом, яка призведе до різних тенденцій у сфері управління людськими ресурсами у сфері цивільного захисту. У статті більш детально вивчено та розширено напрямки розвитку передових інформаційних технологій системи управління персоналом державних структур, розглянуто проблему цифровізації операційних процесів системи HR-менеджменту, що полягає у відсутності доступних автоматизованих програм управління персоналом для працівників державних структур, наприклад, брак ресурсів, скорочення персоналу, управління даними, управління змінами. У роботі розглянуто кожен з них докладніше.

Опубліковано
2023-06-23