СПІВПРАЦЯ МІЖ ВІЛЬНЮСЬКИМ ТЕХНІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМ. ГЕДИМІНАСА ТА ЛЬВІВСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: міжнародна співпраця, наукові проекти, екологічна інженерія.

Анотація

Ця стаття розглядає важливість написання наукових проектів та співпрацю між університетами в контексті розвитку науки та технологій. У рамках оголошених тендерів відбуваються конкурси на реалізацію білатеральних дослідницьких проектів між Литовською науковою радою та Міністерством освіти і науки України. Автори статті зосереджуються на одному з переможних проектів, який присвячений стічним водам та їх очищенню від азоту, фосфору та поверхнево-активних речовин. У рамках співпраці між Вільнюським технічним університетом Литви та Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності України, проводяться дослідження кінетики та динаміки процесу адсорбції на природних сорбентах. Метою проекту є розробка методу третинної очистки стічних вод за допомогою екологічно чистих модифікованих природних сорбентів. Проект передбачає створення багатошарового фільтра з екологічно чистих природних адсорбентів. Стаття також наголошує на значенні міжнародних конференцій та круглих столів для обговорення проблем екологічної безпеки та сприяння обміну досвідом між учасниками. Висновок підкреслює важливість співпраці між університетами в наукових проектах, як засобу сприяння науковому розвитку та вирішення екологічних проблем У статті також висвітлюється значення міжнародних конференцій та круглих столів у просуванні екологічної безпеки. Ці форуми надають учасникам можливість обмінюватися досвідом та ідеями, сприяючи поширенню знань і сприяючи співпраці. На завершення в статті підкреслюється важливість співпраці університетів у дослідницьких проектах, оскільки це сприяє науковому прогресу та вирішенню екологічних проблем. Співпраця між Вільнюським технічним університетом і Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності є прикладом позитивних результатів такого партнерства, сприяючи стійким рішенням і вирішуючи нагальні екологічні проблеми.

Опубліковано
2023-06-23