ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ УПРАВЛІННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Ключові слова: центр управління, надзвичайна ситуація, аварія, цивільний захист, кризове управління.

Анотація

Україна запроваджує національну систему стійкості для забезпечення високого рівня готовності суспільства і держави до реагування на широкий спектр загроз. Державна служба України з надзвичайних ситуацій в цьому аспекті вже є напрацювання у вигляді центрів управління в надзвичайних ситуаціях. Комплексна робота центрів управління в надзвичайних ситуаціях потребує розроблення та використання нових методів та моделей для прогнозування розвитку надзвичайних ситуацій, для вирішення реальних завдань управління в НС природного, техногенного та воєнного характеру, для підвищення рівня взаємодії та спроможності реагування на можливі загрози.
Тому вкрай актуальними є дослідження, пов’язані з покращенням функціонування центрів управління в надзвичайних ситуаціях та вивченням сучасних можливостей прогнозування, запобігання та реагування на НС.
Методи. В роботі використано комплексний метод досліджень, який включає в себе аналіз та узагальнення наукових досягнень в сфері цивільного захисту.
Результати. Науково-прикладна задача стосовно забезпечення ефективного функціонування центрів управління в НС є багатофакторною, тому потребує для її вирішення комплексного підходу. Проблеми готовності до дій у НС та реагування на них в основному стосуються взаємодії між відповідними оперативними підрозділами цивільного захисту та відомствами. Незважаючи на багатогранність та широкий спектр аварій та катастроф, багато з яких становлять значну загрозу (пожежі, землетруси, повені, урагани та ін.), – успішність їх ліквідації залежить від прийняття швидких управлінських рішень в умовах НС та від готовності і належного функціонування центрів управління в НС.
Висновки.
Центри управління в НС мають налагоджувати взаємодію та порядок залучення відповідних органів управління в умовах виникнення НС, прогнозувати проблемні питання міста і області, та виявляти потенційно-небезпечні місця для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям.

Опубліковано
2023-06-23