СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ключові слова: сільська молодь, державна молодіжна політика, перехідне суспільство, територіальні громади, органи місцевого самоврядування.

Анотація

На основі аналізу основних напрямків державної політики стосовно сільської молоді, які показують сьогоднішню проблему нормативного порядку щодо забезпечення реалізації молодіжної політики суб’єктами місцевого самоврядування, що спричинено відсутністю системного підходу до її сприйняття, як необхідної складової соціальної безпеки, так і неузгодженістю та неопрацьованістю прийнятих в Україні управлінських рішень наголошено про те, що суб’єкти місцевого самоврядування в умовах децентралізації отримати більше ресурсів для ефективного вирішення питань молоді на місцевому рівні. Але не повноважень. Наголошено, що існуючі в українському законодавстві норми не сприяють загальному визначенню стратегічного напряму розвитку молодіжної політики в контексті молоді сільських та селищних громад. Одночасно із недоліками інституційного забезпечення, нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з молодіжною проблематикою, ґрунтуються на застарілих принципах та концептах, і не відповідають сучасним потребам та інтересам сільської молоді в рамках проведеної децентралізації. В результаті дослідження визначено роль місцевого самоврядування у сфері соціалізації молоді у вже сформованих громадах, кожна з яких характеризується своїми особливими рисами (культура, традиції, релігія, політика, економіка, соціальна сфера, право, тощо). Кожне суспільство посвоєму унікальне, і молоді люди повинні подолати багато перешкод для інтеграції в нього. Саме органи місцевого самоврядування, з владними повноваженнями мали би сприяти процесам соціалізації молоді на місцевому рівні за умови активної підтримки і контролю органів влади та програм центрального та регіонального рівнів. Запропоновано необхідність розширення координаційної взаємодії як засобу удосконалення реалізації молодіжної політики суб’єктами місцевого самоврядування. Актуалізовано необхідність розширення взаємодії між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади: обласними та районними державними адміністраціями. Запропоновано розробити систему моніторингу та тестування дієвості кожної з державних та місцевих програм розроблених для молоді в сільських та селищних територіальних громадах.

Опубліковано
2023-06-23