ВПЛИВ ТИСКУ, ДІАМЕТРА НАСАДКИ ТА КУТА НАХИЛУ ЛАФЕТНОГО СТВОЛА НА ДОВЖИНУ ПОДАЧІ СУЦІЛЬНОГО ВОДЯНОГО СТРУМЕНЯ

  • E. Hulida Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • V. Lendіel Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • M. Smolinska Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • O. Mulko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Анотація

Результати аналізу технічної і довідкової літератури, пов’язаної з технічними засобами пожежогасіння, показали, що відсутні в повній мірі дані відносно технічних характеристик лафетних стволів, які стосуються довжини подачі суцільного водяного струменя залежно від тиску рідини, діаметра насадки, кута його нахилу та висоти розміщення над поверхнею землі. Лафетні пожежні стволи головним чином використовують для локалізації і гасіння відкритих пожеж (наприклад, відкритих складів лісоматеріалів, лісових пожеж тощо). В процесі ліквідації таких пожеж необхідно скеровувати суцільний струмінь в осередок пожежі шляхом зміни тиску, діаметра насадки, кута нахилу ствола тощо. Тому для розв’язання цієї проблеми з точки зору керування процесом гасіння пожежі ставиться задача, яка полягає в проведені експериментальних досліджень та отриманні на підставі результатів експерименту емпіричної математичної моделі, яка б враховувала вплив на довжину суцільного струменя наведених факторів. За результатами експериментальних досліджень отримаємо математичну модель для визначення довжини подачі суцільного струменя води лафетним стволом від змінних чинників, що впливають на процес керування ним під час ліквідації пожежі. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі: 1) провести експериментальні дослідження для визначення довжини подачі суцільного струменя води лафетним стволом від змінних чинників, що впливають на процес керування ним під час ліквідації пожежі; 2) математично обробити результати експерименту і отримати математичну модель для визначення довжини подачі суцільного струменя води, який подається лафетним стволом; 3) розробити методологію керування процесом вибору довжини суцільного струменя води, який подається лафетним стволом під час гасіння пожежі. Для розв’язування першої задачі були проведені експериментальні дослідження з використанням дробовофакторного експерименту. Для проведення експериментальних досліджень використовували: 1) пожежну автоцистерну МАЗ АЦ-4-60 (5309)-505М; 2) лафетний ствол ПЛС-20П; 3) пожежні рукава для приєднання лафетного ствола до відцентрового насоса пожежної автоцистерни; 4) рулетку на 5 м; 5) кутомір для вимірювання та встановлення кута нахилу ствола відносно земної поверхні; 6) насадки для ствола d = 25 мм і d = 32 мм. На підставі отриманих результатів експерименту було розроблено нелінійну математичну модель для визначення довжини подачі суцільного струменя води, який подається лафетним стволом. Розроблена модель враховує також вплив на довжину подачі струменя висоти розміщення лафетного ствола над поверхнею землі. Отримана математична модель для визначення довжини подачі суцільного струменя води лафетним стволом дала можливість розробити методику керування довжиною подачі суцільного струменя води.

Висновки та конкретні пропозиції:

  1. Результати експериментальних досліджень для визначення довжини подачі суцільного струменя води лафетним стволом від змінних чинників дали можливість уточнити технічні можливості лафетних стволів і розробити метод керування процесом подачі води під час ліквідації пожежі.
  2. Розроблено нелінійну математичну модель для визначення довжини подачі суцільного струменя води лафетним стволом, адекватність якої перевірялася за критерієм Фішера.
  3. Для керування процесом подачі води залежно від необхідної відстані до осередку пожежі запропоновано покроковий метод для збільшення або зменшення довжини подачі суцільного струменя води лафетним стволом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

E. Hulida, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, доктор технічних наук, професор

V. Lendіel, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

магістр

M. Smolinska, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

магістр

O. Mulko, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

магістр

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Hulida, E., LendіelV., Smolinska, M., & Mulko, O. (2019). ВПЛИВ ТИСКУ, ДІАМЕТРА НАСАДКИ ТА КУТА НАХИЛУ ЛАФЕТНОГО СТВОЛА НА ДОВЖИНУ ПОДАЧІ СУЦІЛЬНОГО ВОДЯНОГО СТРУМЕНЯ. Пожежна безпека, 35, 10-15. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.35.2019.02
Розділ
Статті