ВПЛИВ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ПЕРЕГОРОДОК НА ШВИДКІСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОЖЕЖІ В ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕННЯХ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ

  • E. Hulida Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • V. Sharуi Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: протипожежна перегородка, виробничо-складський об’єкт, пожежа, протипожежний захист об’єму приміщення

Анотація

Постановка проблеми. Одними з найбільш небезпечних є пожежі в закритих приміщеннях виробничо-складсь-ких об’єктів, оскільки вони займають великі площі зі значним пожежним навантаженням. Актуальним напрямом забезпечення системи пожежної безпеки на виробничо-складських об'єктах в закритих приміщеннях є усунення умов швидкого розвитку пожежі та мінімізація її наслідків шляхом застосування протипожежних завіс. Але на сучасному етапі цей спосіб протипожежного захисту практично не використовується в закритих приміщеннях виробничо-складських об'єктів. В більшості випадків в цих випадках використовують протипожежні перегородки. Тому дослідження питання обмеження розвитку пожеж з використанням протипожежних перегородок та мінімізація наслідків від пожежі є актуальним питанням сьогодення.
Мета роботи. Дослідити процес розповсюдження пожежі в закритих приміщеннях виробничо-складських об'єктів шляхом застосування протипожежних перегородок для обмеження швидкості розповсюдження пожежі.
Постановка задач та їх розв'язання. Для забезпечення протипожежного захисту виробничо-складських об’єктів необхідно першочергово розв’язати такі задачі:
1) дослідити процес розповсюдження пожежі в закритих приміщеннях виробничо-складських об'єктів без використання протипожежних перегородок;
2) дослідити вплив застосування протипожежних перегородок на швидкість розвитку пожежі.
Для першої задачі розглянемо два можливі режими розвитку пожежі в приміщенні: 1) з достатньою кількістю повітря (кисню), тобто пожежа регулюється пожежним навантаженням; 2) з недостатньою кількістю повітря (кисню), тобто пожежа регулюється вентиляцією.
Для другої задачі необхідно вибрати матеріал і відповідно конструкцію протипожежної перегородки. Результати експериментальних досліджень [11] показали, що для виготовлення протипожежних перегородок можуть бути використані вермикуліто-силікатні плити, які використовують для різних будівельних конструкцій. Аналіз конструкцій закритих виробничо-складських приміщень показав, що ці приміщення будуються в більшості випадків з сіткою колон 9х12 м.
Висновки та конкретні пропозиції:
1. В закритих приміщеннях виробничо-складських об’єктів із загальною площею понад 5000 м2 в процесі пожежі діє лише перший режим пожежі з наявністю достатньої кількості кисню (повітря) і пожежа регулюється лише пожежним навантаженням.
2. Використання протипожежних перегородок між ділянками приміщень виробничо-складських об’єктів зменшує імовірність розповсюдження пожежі по приміщенню приблизно в 3 рази.
3. Необхідно продовжити наукову роботу в цьому напрямку для отримання в більших обсягах адекватних результатів процесу розвитку та поширення пожежі в приміщеннях виробничо-складських об’єктів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Hulida, E., & SharуiV. (2020). ВПЛИВ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ПЕРЕГОРОДОК НА ШВИДКІСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОЖЕЖІ В ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕННЯХ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ. Пожежна безпека, 37, 44-51. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.37.2020.07
Розділ
Статті