ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОТИПОЖЕЖНИХ КАРНИЗІВ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ПОЖЕЖІ ФАСАДНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ВИСОТНИХ БУДИНКІВ

  • Ya. Ballo Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • R. Yakovchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • V. Nizhnyk Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • O. Sizikov Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • A. Kuzyk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: FDS моделювання, Pyrosіm, поширенню пожежі по фасаду, висотні будинки, фасадні протипожежні карнизи, конструктивні параметри карнизів

Анотація

Мета. Застосовуючи FDS моделювання, виявити вплив конструктивних параметрів фасадних протипожежних карнизів на межі протипожежних відсіків висотних будинків для запобігання поширенню пожежі. Методика. Для розрахунку температурних розподілів по фасадних конструкціях моделі висотного будинку використовувалася комп’ютерна система Pyrosіm, яка слугує користувацькою оболонкою для програми Fіre Dynamіcs Sіmulator (FDS). Ця система FDS використовує чисельні алгоритми розв’язку повної системи диференціальних рівнянь Нав’є-Стокса для визначення температури та інших небезпечних факторів під час пожежі. Результати. Наведено результати застосування FDS моделювання для обґрунтування конструктивних параметрів протипожежних карнизів, які виступають за межі фасаду та розташовуються на межі протипожежних відсіків по контуру висотних будинків з умовною висотою більше 73,5 м. Проведено порівняльний аналіз ефективності конструктивних параметрів карнизів та їх вплив на розподіл температури по фасаду будинку під час можливої пожежі. Побудовані порівняльні залежності розподілу температур по фасаду будинку, а також визначено їх площі прогріву. Наукова новизна. За результатами аналітичних досліджень вимог національних, закордонних нормативних документів та джерел інформації щодо проектування висотних будинків науково обґрунтовано вимоги пожежної безпеки до фасадів висотних громадських будинків з умовною висотою понад 73,5 м в частині формування вимог до обмеження поширенню вогню, диму та прогріву зовнішніх конструкцій фасаду будівлі. Проведено аналіз отриманих даних за результатами FDS моделювання за однакових вихідних умов для надання пропозицій щодо ефективності конструктивних параметрів протипожежних фасадних карнизів на межі протипожежних відсіків та шляхів подальшого удосконалення їх конструкції для запобігання поширенню пожежі у висотних будинках. Практичне значення. Наведені дослідження спрямовані на використання проектними організаціями під час розробки конструктивних параметрів протипожежних карнизів, які виступають за межі фасаду та розташовуються на межі протипожежних відсіків по контуру висотних будинків для запобігання поширенню пожежі у висотних будинках.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Ballo, Y., Yakovchuk, R., Nizhnyk, V., Sizikov, O., & Kuzyk, A. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОТИПОЖЕЖНИХ КАРНИЗІВ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ПОЖЕЖІ ФАСАДНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ВИСОТНИХ БУДИНКІВ. Пожежна безпека, 37, 16-23. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.37.2020.03
Розділ
Статті

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 3 4 > >>