ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ У ВЕРХНІЙ ТЕЧІЇ РІЧКИ ПРУТ

  • B. Boychuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • A. Kuzyk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • L. Sysa Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: річка Прут, Яремче, забруднення, екологічний індекс, клас якості води

Анотація

Узагальнивши наукові публікації та виробничі звіти підприємств, які вивчали екологічний стан води річки Прут протягом останніх десятиліть, а також відповідні повідомлення у періодичній пресі та інших ЗМІ, було встановлено, що якість її води у верхній течії помітно погіршується. Метою цієї статті була оцінка якості води річки Прут у верхній течії за різними методиками (в т.ч. за комплексом екологічних індексів) для встановлення ступеня її забрудненості. У статті представлено результати розрахунків комплексного екологічного індексу (Іе) для оцінки якості води річки Прут в околицях м. Яремче. Для встановлення джерел забруднення цієї річки було здійснено експериментальне дослідження фізико-хімічних параметрів її вод. Лабораторно вивчено ряд проб води з р. Прут на ділянці від с. Дора (передмістя м. Яремче) вгору за течією до с. Татарів. Проби відбирались на шести пунктах спостережень. Дослідження проводились у два сезони: восени (вересень) та взимку (січень). Визначено основні забруднюючі речовини та їх концентрації у відібраних пробах. Для виконання лабораторних досліджень використано сучасні методики та обладнання. На основі лабораторного вивчення проб води з р. Прут у верхній течії (околиці м. Яремче) встановлено, що вода на цій ділянці є достатньо чистою; перевищень значення ГДК не спостерігається. Винятком може бути лише проба води у межах міста Яремче, де виявлено підвищені концентрації фосфатів. Показано також, що зимові проби води містять дещо більші кількості речовин-забруднювачів (в т.ч. біогенних іонів), ніж осінні. Ці факти частково також можуть бути пояснені збільшенням кількості викидів у повітря кислотних оксидів та їх взаємодією з річковою водою. За результатами розрахунку комплексного екологічного індексу встановлено, що вода річки Прут на дослідженій ділянці належить до ІІ-го класу якості (стан добрий). Окремі проби з контрольного створу у межах м. Яремче показали підвищене значення комплексно екологічного індексу (Іе становить 3,21 та 3,36 для літньої та зимової серії, відповідно). Причиною такого зростання вказаного індексу може бути забруднення річки Прут на вивченій ділянці внаслідок посилення антропогенного навантаження на неї протягом останніх років.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-06-10
Як цитувати
Boychuk, B., Kuzyk, A., & Sysa, L. (2019). ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ У ВЕРХНІЙ ТЕЧІЇ РІЧКИ ПРУТ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 19, 108-114. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.19.2019.12

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 3 4 > >>