Підтвердження авторів

На останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження та згода на збір та обробку персональних даних, засвідчене підписами авторів (у сканованому форматі), такого змісту:

Я(ми) <ПІБ>, автор(и) наукової статті "<Назва статті>", засвідчую (ємо), що вона чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату.

Автор(и) гарантує (гарантують), що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом.

Автор(и) гарантує (гарантують), що стаття підготовлена спеціально для наукового фахового журналу "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності", ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань.

Автор(и) дає (дають) згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України No 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редколегія збірника гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті та на сайті видання, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.