Політика (мета і завдання)

Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" видається з 2007 року.

Запланована періодичність – 2 рази на рік.

Тематична спрямованість – оригінальні та оглядові праці зі спеціальностей:

011 – науки про освіту

073 – менеджмент

101 – екологія

122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології

125 – кібербезпека

161 – хімічні технології та інженерія

183 – технології захисту навколишнього середовища

261 – пожежна безпека

263 – цивільна безпека

275 – транспортні технології (за видами)

 

Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" дотримується політики відкритого доступу до опублікованих матеріалів, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації, новацій та обміну знаннями з метою всебічного розвитку вітчизняної і світової науки.

Метою збірника наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" є забезпечення наукової громадськості актуальною інформацією про сучасний стан розв’язання наукових задач у окреслених тематичною спрямованістю видання галузях.

Ключовими завданнями наукового видання є:

- висвітлення актуальних результатів досліджень у галузях: науки  про  освіту, менеджмент, екологія, комп’ютерні  науки  та  інформаційні  технології, кібербезпека, хімічні  технології  та інженерія, технології захисту навколишнього середовища, пожежна безпека, цивільна безпека, транспортні  технології  (за  видами);

- забезпечення наукової комунікації у окреслених тематичною спрямованістю видання галузях;

- надання професійного майданчика для здійснення наукових дискусій та обміну думками вітчизняних та закордонних вчених;

- всебічне залучення молодих учених до реалізації дослідницьких програм в сучасних умовах розвитку науки;

- створення передумов для розширення наукової співпраці з закордонними закладами освіти та науковими установами.

- забезпечення дотримання редакційної етики.