Політика (мета і завдання)

 

Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" дотримується політики відкритого доступу до опублікованих матеріалів, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації, новацій та обміну знаннями з метою всебічного розвитку вітчизняної і світової науки.

Метою збірника наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" є забезпечення наукової громадськості актуальною інформацією про сучасний стан розв’язання наукових задач у окреслених тематичною спрямованістю видання галузях.

Ключовими завданнями наукового видання є:

- висвітлення актуальних результатів досліджень у галузях: науки  про  освіту, менеджмент, екологія, комп’ютерні  науки  та  інформаційні  технології, кібербезпека, хімічні  технології  та інженерія, технології захисту навколишнього середовища, пожежна безпека, цивільна безпека, транспортні  технології  (за  видами);

- забезпечення наукової комунікації в окреслених тематичною спрямованістю видання галузях;

- надання професійного майданчика для здійснення наукових дискусій та обміну думками вітчизняних та закордонних вчених;

- всебічне залучення молодих учених до реалізації дослідницьких програм в сучасних умовах розвитку науки;

- створення передумов для розширення наукової співпраці з закордонними закладами освіти та науковими установами.

- забезпечення дотримання редакційної етики.