РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Попович В.В., головний редактор, д.т.н., доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS;
Смотр О.О., заступник головного редактора, к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS;
Степова К.В., заступник головного редактора, к.т.н., доц, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS;
Івануса А.І., відповідальний секретар, к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS;
Аніщенко О.В., д.пед.н., проф., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Україна;
Борзов Ю.О., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;
Бунь Р.А., д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, ORCIDScopus;
Васянович Г.П., д.пед.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Вдович С.М., к.пед.н., с.н.с., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Гащук П.М., д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus;
Гіллмор Гевін, PhD, проф., Кінгстонський університет, Великобританія, ORCID, Scopus;
Домінік А.М., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Дончев Тодор, PhD, доц., Кінгстонський університет, Великобританія, ORCID, Scopus;
Зачко О.Б., д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus;
Карабин В.В., д.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus;
Ковалишин В.В., д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;
Коваль Г.В., д.держ.упр., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Коваль М.С., д.пед.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID;
Козяр М.М., д.пед.н., проф., Член-кореспондент НАПН України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;
Костишин Е.І., к.і.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Кузик А.Д., д.с-г.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;
Купчак М.Я., к.пед.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Лабач М.М., к.філол.н, доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Литвин А.В., д.пед.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Логвиненко В.М., к.філос.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Лозинський Р.Я.,
к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Мартин Є.В., д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;
Михалічко Б.М., д.х.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;
Нагурський О.А., д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, ORCIDScopus;
Повстин О.В., д.пед.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Придатко О.В., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;
Ратушний Р.Т., д.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, Scopus;
Руденко Л.А.
, д.пед.н., с.н.с., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Рудик Ю.І., к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;
Самберг Андре, д.т.н., проф., член програмного комітету Міжнародного товариства управління в надзвичайних ситуаціях (TIEMS), Бельгія, ORCIDScopus;
Самотий В.В., д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Сірко Р.І., д.психол.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна;
Слива Томаш, PhD, Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташиця, Польща;
Стародуб Ю.П., д.ф.-м.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;
Тацій Р.М., д.ф.-м.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;
Ткачук Р.Л., д.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus;
Тригуба А.М., д.т.н., проф., Львівський національний аграрний університет, Україна, ORCIDScopus;
Турпак С.М., д.т.н., проф., Національний університет «Запорізька політехніка», Україна, ORCIDScopus;
Шукіс Рітолдас, PhD, Вільнюський технічний університет ім. Гедиміна, Литва,  Scopus;
Ярош Войцех, PhD, Головна школа пожежної служби, Польща,  Scopus.

ВИДАВНИЦТВО:
Літературний редактор Падик Г.М.,
Технічний редактор Сорочич М.П.,
Комп’ютерна верстка Фльорко М.Я.,
Друк на різографі Климус М.В.,
Відповідальний за друк Фльорко М.Я.