РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор: 
Попович Василь Васильович , д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoSGoogle Scholar;

Заступник головного редактора: 
Смотр Ольга Олексіївна , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar

Заступник головного редактора: 
Меньшикова Ольга Володимирівна , к.ф.-м.н., доц, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar

Відповідальний секретар: 
Івануса Андрій Іванович , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCIDScopus, WoS, Google Scholar.

 07 Управління та адміністрування (073 «Менеджмент»): 
Башинський Олег Іванович , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Білощицький Андрій Олександрович , д.т.н., проф., Астана ІТ Університет, Казахстан, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Головатий Роман Русланович , к.т.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Зачко Олег Богданович , д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Кобилкін Дмитро Сергійович , к.т.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Ратушний Роман Тадейович , д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Содома Руслана Іванівна , к.е.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Тригуба Анатолій Миколайович , д.т.н., проф., Львівський національний університет природокористування, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Хіроші Танака, доктор наук, проф., Університе́т Кей'о, Японія, ORCID, Scopus.

 10 Природничі науки (101 «Екологія»): 
Босак Павло Володимирович
 , к.т.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Бучавий Юрій Володимирович , к.б.н., доц., Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Гіллмор Гевін , PhD, професор, Університет Бат-Спа, Велика Британія, ORCIDScopus
Гоцій Наталія Данилівна , к.с.-г.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Гринчишин Наталія Миколаївна , к.с.-г.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Кузик Андрій Данилович, д.с.-г.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Мажейкена Аусра , д.т.н., доц., Вільнюський технічний університет Гедимінаса, Литва, ORCID, Scopus, WoS ; 
Сидоренко Володимир Леонідович , д.т.н., проф., Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Телак Оксана, доктор габілітований, проф., Головна школа пожежної служби, Польща, ORCID, Scopus, WoS
Шмандій Володимир Михайлович , д.т.н., проф., Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Шуплат Тарас Ігорович , к.с.-г.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar.

 12 Інформаційні технології (122 «Комп'ютерні науки», 125 «Кібербезпека»): 
Бабічев Сергій Анатолійович
, д.т.н., проф., Університет Яна Євангеліста Пуркінє, Чеська Республіка, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Борзов Юрій Олексійович , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS
Бунь Ростислав Адамович , д.т.н., проф., Академія WSB, Польща, ORCID, Scopus, WoS
Бурак Назарій Євгенович , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Гарасимчук Олег Ігорович , к.т.н., доц., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Журавель Ігор Михайлович , д.т.н., с.н.с., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Коваль Мирослав Стефанович , д.пед.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, WoS, Google Scholar
Козяр Михайло Миколайович , д.пед.н., проф., Член-кореспондент НАПН України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Малець Ігор Остапович , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Мартин Євген Володимирович , д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Полотай Орест Іванович , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Придатко Олександр Володимирович , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Самотий Володимир Васильович , д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Совин Ярослав Романович , к.т.н., доц., Національний університет "Львівська політехніка", Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Ткачук Ростислав Львович , д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Ящук Валентина Ігорівна , к.е.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar.

 16 Хімічна та біоінженерія (161 Хімічні технології та інженерія): 
Гулай Любомир Дмитрович
 , д.х.н., проф., Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Дмитрів Григорій Степанович , к.х.н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Лавренюк Олена Іванівна , к.х.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Майдер-Лопатка Малгоржата , PhD, Головна школа пожежної служби, Польща, ORCID, Scopus, WoS
Михалічко Борис Миронович , д.х.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Нагурський Олег Антонович , д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Левицький Володимир Євстахович , д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
П'єц Роберт , PhD, Головна школа пожежної служби, Польща, ORCID, Scopus, WoS.

 18 Виробництво та технології (183 Технології захисту навколишнього середовища): 
Абрамович Анна
 , PhD, Сілезький університет у Катовіце, Польща, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Білоус Оксана Іванівна , д.ф.-м.н., проф., Віденський університет, Австрія, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Геник Ярослав В’ячеславович , д.с-г.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Хайльмейер Герман , доктор наук, проф., Університет технологій та гірничої справи Фрайберга, Німеччина, ORCID, Scopus, WoS
Гумницький Ярослав Михайлович , д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Ковров Олександр Станіславович , д.т.н., проф., Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Петльований Михайло Володимирович , к.т.н., доц., Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Сабадаш Віра Василівна , д.т.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка", Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Сай Катерина Сергіївна , к.т.н., доц., Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Степова Катерина Вікторівна , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Хром'як Уляна Володимирівна , к.т.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Юрченко Валентина Олександрівна , д.т.н., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Яцишин Теодозія Михайлівна , д.т.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar..

 26 Цивільна безпека (261 Пожежна безпека, 263 Цивільна безпека): 
Баланюк Володимир Мірчович
 , д.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Гаврись Андрій Петрович , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Дончев Тодор , PhD, доцент, Кінгстонський університет, Велика Британія, ORCID, Scopus, WoS
Ємельяненко Сергій Олександрович , к.т.н., ст.досл., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Карабин Василь Васильович , д.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Ковалишин Василь Васильович , д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, Google Scholar
Морщ Євген Володимирович , д.т.н., Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Україна, ORCID
Пазен Олег Юрійович, к.т.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Ренкас Артур Андрійович , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Рудик Юрій Іванович , д.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Самберг Андре , доктор наук, проф., член програмного комітету Міжнародного товариства управління в надзвичайних ситуаціях (TIEMS), Бельгія, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Скрабач Александра , доктор габілітований, професор, Військово-технічний університет у Варшаві, Польща, ORCID, Scopus, WoS
Стародуб Юрій Петрович , д.ф.-м.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Тацій Роман Мар’янович , д.ф.-м.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Телак Єжи , доктор габілітований, професор, Академія спортивної освіти, Польща, ORCID, Scopus, WoS
Чеберячко Сергій Іванович , д.т.н., проф., Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoSGoogle Scholar
Шукіс Рітолдас , доктор наук, доцент, Вільнюський технічний університет ім. Гедиміна, Литва, ORCID, Scopus, WoS
Яковчук Роман Святославович , д.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Ярош Войцех , PhD, Головна школа пожежної служби, Польща, Scopus, WoS.

 27 Транспорт (275 Транспортні технології): 
Гащук Петро Миколайович
 , д.т.н., проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus
Домінік Андрій Михайлович , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Запорожець Олександр Іванович , доктор наук., проф., Дослідницька мережа Лукашевич – Інститут Авіації, Польща, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Нємий Степан Володимирович , к.т.н., доц., Національний університет "Львівська політехніка", Україна, ORCID, Google Scholar
Паснак Іван Васильович , к.т.н., доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Ройко Юрій Ярославович , к.т.н., доц., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar
Турпак Сергій Миколайович , д.т.н., проф., Національний університет «Запорізька політехніка», Україна, ORCID, Scopus, WoS, Google Scholar.

Літературний редактор  Падик Г.М.,
Технічний редактор  Сорочич М.П.,
Комп'ютерна верстка  Беседа А.В.,
Друк на різографі  Петролюк Н.І.,
Відповідальний за друк  Беседа А.В.,
Маркетинговий експерт  Войтович Т.М.