РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор: Попович Василь, д.т.н., проф., Україна, ORCID, Scopus, WoSЗаступник головного редактора: Смотр Ольга, к.т.н., доц., Україна, ORCID, Scopus, WoS; Заступник головного редактора: Меньшикова Ольга, к.ф-м.н., доц, Україна; Відповідальний секретар: Івануса Андрій, к.т.н., доц., Україна, ORCID, Scopus, WoS.

 07 Управління та адміністрування (073 «Менеджмент»): Башинський Олег, к.т.н., доц, Україна; Білощицький Андрій, доктор наук, проф., Астана ІТ Університет, Казахстан; Головатий Роман, к.т.н., Україна; Зачко Олег, д.т.н., проф., Україна, ORCID, Scopus; Кобилкін Дмитро, к.т.н., Україна; Ратушний Роман, д.т.н., проф., Україна, Scopus; Содома Руслана, к.е.н., доц, Україна; Тригуба Анатолій, д.т.н., проф., Україна, ORCIDScopus; Хіроші Танака, доктор наук, проф., Університе́т Кей'о, Японія.

 10 Природничі науки (101 «Екологія»): Босак Павло, к.т.н., Україна; Бучавий Юрій, к.б.н., доц., Україна; Гіллмор Гевін, кандидат наук, Університет Бат-Спа, Великобританія, ORCID, Scopus; Гоцій Наталія, к.с.-г.н., Україна; Гринчишин Наталія, к.с.-г.н., доц., Україна; Кузик Андрій, д.с-г.н., проф., Україна, ORCIDScopus; Мажейкена Аусра, доктор наук, проф., Вільнюський технічний університет Гедимінаса, Литва; Сидоренко Володимир, д.т.н., доцент, Україна; Телак Оксана, доктор наук, проф., Головна школа пожежної служби, Польща; Шмандій Володимир, д.т.н., проф., Україна; Шуплат Тарас, к.с.-г.н., Україна.

 12 Інформаційні технології (122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека»): Бабічев Сергій, д.т.н., проф., Україна; Борзов Юрій, к.т.н., доц., Україна, ORCIDScopus; Бунь Ростислав, д.т.н., проф., Україна, ORCIDScopus; Бурак Назарій, к.т.н., доц., Україна; Гарасимчук Олег, к.т.н., доц., Україна; Журавель Ігор, д.т.н., проф., Україна; Коваль Мирослав, д.пед.н., проф., Україна, ORCID; Козяр Михайло, д.пед.н., проф., Член-кореспондент НАПН України, Україна, ORCIDScopus; Малець Ігор, к.т.н., доц., Україна; Мартин Євген, д.т.н., проф., Україна, ORCIDScopus; Полотай Орест, к.т.н., Україна; Придатко Олександр, к.т.н., доц., Україна, ORCIDScopus ; Самотий Володимир, д.т.н., проф., Україна; Совин Ярослав, к.т.н., доц., Україна; Ткачук Ростислав, д.т.н., проф., Україна, ORCIDScopus; Ящук Валентина, к.е.н., доц., Україна.

 16 Хімічна та біоінженерія (161 Хімічні технології та інженерія): Гулай Любомир, д. х. н. проф., Україна; Дмитрів Григорій, к.х.н., доц., Україна; Лавренюк Олена, к.х.н., доц., Україна; Майдер-Лопатка Малгоржата, кандидат наук, Головна школа пожежної служби, Польща; Михалічко Борис, д.х.н., проф., Україна, ORCIDScopus; Нагурський Олег, д.т.н., проф., Україна,  ORCIDScopus; Левицький Володимир, д.т.н., проф., Україна; П’єц Роберт, кандидат наук, Головна школа пожежної служби, Польща.

 18 Виробництво та технології (183 Технології захисту навколишнього середовища): Абрамович Анна, кандидат наук, Сілезький університет у Катовіце, Польща; Білоус Оксана, д.ф-м.н., проф., Віденський університет, Австрія; Геник Ярослав, д.с-г.н., доц., Україна; Хайльмейер Герман, д.т.н., проф., Університет технологій та гірничої справи Фрайберга, Німеччина; Гумницький Ярослав, д.т.н., проф., Україна; Ковров Олександр, д.т.н., проф., Україна; Петльований Михайло, к.т.н., доц., Україна; Сабадаш Віра, д.т.н., проф., Україна; Сай Катерина, к.т.н., доц., Україна; Степова Катерина, к.т.н., доц,  Україна, ORCID, Scopus, WoS; Хром'як Уляна, к.т.н., Україна; Юрченко Валентина, д.т.н., проф., Україна; Яцишин Теодозія, д.т.н., доц., Україна.

 26 Цивільна безпека (261 Пожежна безпека, 263 Цивільна безпека): Баланюк Володимир, д.т.н., проф., Україна; Гаврись Андрій, к.т.н., доц., Україна; Дончев Тодор, кандидат наук, доц., Кінгстонський університет, Великобританія, ORCID, Scopus; Ємельяненко Сергій, к.т.н., Україна; Карабин Василь, д.т.н., доц., Україна, ORCID, Scopus; Ковалишин Василь, д.т.н., проф., Україна, ORCIDScopus; Морщ Євген, д.т.н., Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Україна; Пазен Олег, к.т.н., Україна; Ренкас Артур, к.т.н., Україна; Рудик Юрій, д.т.н., доц., Україна, ORCIDScopus; Самберг Андре, д.т.н., проф., член програмного комітету Міжнародного товариства управління в надзвичайних ситуаціях (TIEMS), Бельгія, ORCIDScopus; Скрабач Олександра, доктор наук, професор, Військово-технічний університет у Варшаві, Польща; Стародуб Юрій, д.ф.-м.н., проф., Україна,  ORCIDScopus; Тацій Роман, д.ф.-м.н., проф., Україна,  ORCIDScopus; Телак Єжи, доктор наук, Академія спортивної освіти, Польща; Чеберячко Сергій, д.т.н., проф., Україна; Шукіс Рітолдас, кандидат наук, Вільнюський технічний університет ім. Гедиміна, Литва, Scopus; Яковчук Роман, д.т.н., доц., Україна; Ярош Войцех, кандидат наук, Головна школа пожежної служби, Польща, Scopus.

 27 Транспорт (275 Транспортні технології): Гащук Петро, д.т.н., проф., Україна, ORCID, Scopus; Домінік Андрій, к.т.н., доц., Україна; Запорожець Олександр, доктор наук., проф., Польща; Нємий Степан, к.т.н., доц., Україна; Паснак Іван, к.т.н., доц., Україна; Ройко Юрій, к.т.н., доц., Україна; Турпак Сергій, д.т.н., проф., Україна,  ORCID, Scopus.

Літературний редактор Падик Г.М.,
Технічний редактор Сорочич М.П.,
Комп’ютерна верстка Фльорко М.Я.,
Друк на різографі Петролюк Н.І.,
Відповідальний за друк Фльорко М.Я.