РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор: Попович Василь , д.т.н., проф., Україна, ORCID , Scopus , WoSЗаступник головного редактора: Смотр Ольга , к.т.н., доц., Україна, ORCID , Scopus , WoS ; Заступник головного редактора: Меньшикова Ольга , к.ф-м.н., доц, Україна; Відповідальний секретар: Івануса Андрій , к.т.н., доц., Україна, ORCID , Scopus , WoS .

 07 Управління та адміністрування (073 «Менеджмент»): Башинський Олег , к.т.н., доц, Україна; Білощицький Андрій , доктор наук, проф., Астана ІТ Університет, Казахстан; Головатий Роман , к.т.н., Україна; Зачко Олег , д.т.н., проф., Україна, ORCID , Scopus ; Кобилкін Дмитро , к.т.н., Україна; Ратушний Роман , д.т.н., проф., Україна, Scopus ; Содома Руслана , к.е.н., доц, Україна; Тригуба Анатолій , д.т.н., проф., Україна, ORCID Scopus ; Хіроші Танака, доктор наук, проф., Університе́т Кей'о, Японія.

 10 Природничі науки (101 «Екологія»): Босак Павло , к.т.н., Україна; Бучавий Юрій , к.б.н., доц., Україна; Гіллмор Гевін , кандидат наук, Університет Бат-Спа, Великобританія, ORCID , Scopus ; Гоцій Наталія , к.с.-г.н., Україна; Гринчишин Наталія , к.с.-г.н., доц., Україна; Кузик Андрій , д.с-г.н., проф., Україна, ORCID Scopus ; Мажейкена Аусра , доктор наук, проф., Вільнюський технічний університет Гедимінаса, Литва; Сидоренко Володимир , д.т.н., доцент, Україна; Телак Оксана, доктор наук, проф., Головна школа пожежної служби, Польща; Шмандій Володимир , д.т.н., проф., Україна; Шуплат Тарас , к.с.-г.н., Україна.

 12 Інформаційні технології (122 «Комп'ютерні науки», 125 «Кібербезпека»): Бабічев Сергій , д.т.н., проф., Україна; Борзов Юрій , к.т.н., доц., Україна, ORCID Scopus ; Бунь Ростислав , д.т.н., проф., Україна, ORCID Scopus ; Бурак Назарій , к.т.н., доц., Україна; Гарасимчук Олег , к.т.н., доц., Україна; Журавель Ігор , д.т.н., проф., Україна; Коваль Мирослав , д.пед.н., проф., Україна, ORCID ; Козяр Михайло , д.пед.н., проф., Член-кореспондент НАПН України, Україна, ORCIDСкопус ; Малець Ігор , к.т.н., доц., Україна; Мартин Євген , д.т.н., проф., Україна, ORCIDScopus ; Полотай Орест , к.т.н., Україна; Придатко Олександр , к.т.н., доц., Україна, ORCIDScopus ; Самотий Володимир , д.т.н., проф., Україна; Совин Ярослав , к.т.н., доц., Україна; Ткачук Ростислав , д.т.н., проф., Україна, ORCIDScopus ; Ящук Валентина , к.е.н., доц., Україна.

 16 Хімічна та біоінженерія (161 Хімічні технології та інженерія): Гулай Любомир , д . х. н. проф., Україна; Дмитрів Григорій , к.х.н., доц., Україна; Лавренюк Олена , к.х.н., доц., Україна; Майдер-Лопатка Малгоржата , кандидат наук, Головна школа пожежної служби, Польща; Михалічко Борис , д.х.н., проф., Україна, ORCID Scopus ; Нагурський Олег , д.т.н., проф., Україна,   ORCID Scopus ; Левицький Володимир , д.т.н., проф., Україна; П'єц Роберт , кандидат наук, Головна школа пожежної служби, Польща.

 18 Виробництво та технології (183 Технології захисту навколишнього середовища): Абрамович Анна , кандидат наук, Сілезький університет у Катовіце, Польща; Білоус Оксана , д.ф-м.н., проф., Віденський університет, Австрія; Геник Ярослав , д.с-г.н., доц., Україна; Хайльмейер Герман , д.т.н., проф., Університет технологій та гірничої справи Фрайберга, Німеччина; Гумницький Ярослав , д.т.н., проф., Україна; Ковров Олександр , д.т.н., проф., Україна; Петльований Михайло , к.т.н., доц., Україна; Сабадаш Віра , д.т.н., проф., Україна; Сай Катерина , к.т.н., доц., Україна; Степова Катерина, к.т.н., доц, Україна, ORCID , Scopus , WoS ; Хром'як Уляна , к.т.н., Україна; Юрченко Валентина , д.т.н., проф., Україна; Яцишин Теодозія , д.т.н., доц., Україна.

 26 Цивільна безпека (261 Пожежна безпека, 263 Цивільна безпека): Баланюк Володимир , д.т.н., проф., Україна; Гаврис Андрій , к.т.н., доц., Україна; Дончев Тодор , кандидат наук, доц., Кінгстонський університет, Великобританія, ORCID , Scopus ; Ємельяненко Сергій , к.т.н., Україна; Карабин Василь , д.т.н., доц., Україна, ORCID , Scopus ; Ковалишин Василь , д.т.н., проф., Україна, ORCID Scopus ; Морщ Євген , д.т.н., Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Україна; Пазен Олег, к.т.н., Україна; Ренкас Артур , к.т.н., Україна; Рудик Юрій , д.т.н., доц., Україна, ORCIDScopus ; Самберг Андре , д.т.н., проф., член програмного комітету Міжнародного товариства управління в надзвичайних ситуаціях (TIEMS), Бельгія, ORCIDScopus ; Скрабач Олександра , доктор наук, професор, Військово-технічний університет у Варшаві, Польща; Стародуб Юрій , д.ф.-м.н., проф., Україна,   ORCIDScopus ; Тацій Роман , д.ф.-м.н., проф., Україна,   ORCIDScopus ; Телак Єжи, доктор наук, Академія спортивної освіти, Польща; Чеберячко Сергій , д.т.н., проф., Україна; Шукіс Рітолдас , кандидат наук, Вільнюський технічний університет ім. Гедиміна, Литва, Scopus ; Яковчук Роман , д.т.н., доц., Україна; Ярош Войцех , кандидат наук, Головна школа пожежної служби, Польща, Scopus .

 27 Транспорт (275 Транспортні технології): Гащук Петро , д.т.н., проф., Україна, ORCID , Scopus ; Домінік Андрій , к.т.н., доц., Україна; Запорожець Олександр , доктор наук., проф., Польща; Нємий Степан , к.т.н., доц., Україна; Паснак Іван , к.т.н., доц., Україна; Ройко Юрій , к.т.н., доц., Україна; Турпак Сергій , д.т.н., проф., Україна,   ORCID , Scopus .

Літературний редактор  Падик Г.М.,
Технічний редактор  Сорочич М.П.,
​​​​Комп'ютерна верстка  Беседа А.В.,
Друк на різографі  Петролюк Н.І.,
Відповідальний за друк  Беседа А.В.