Індексація журналу

Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" індексується в базах даних:

НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО,
РЕЄСТР НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,
GOOGLE SCHOLAR,
"ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY",
INDEX COPERNICUS
CROSSREF,
WORLDCAT,
EUROPUB,
ROAD,
CORE,
NELITI