Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" видається в університеті з 2007 року. Запланована періодичність 2 рази на рік.

Тематична спрямованість: оригінальні та оглядові праці зі спеціальностей:
073 – менеджмент
101 – екологія
122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології
125 – кібербезпека
161 – хімічні технології та інженерія
183 – технології захисту навколишнього середовища
261 – пожежна безпека
263 – цивільна безпека
275 – транспортні технології (за видами)

ІSSN 2078-4643 - друк
ISSN 2708-1389 - онлайн

Засновник та видавець - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД)

ЗАРЕЄСТРОВАНО Державною реєстраційною службою України 12.03.2015. Серія КВ No20328-11128Р

ВНЕСЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ ЯК ДРУКОВАНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ КАТЕГОРІЇ "Б" В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 
101 - ЕКОЛОГІЯ,
122 - КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ,
125 - КІБЕРБЕЗПЕКА ,
161 - ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ,
183 - ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА,
261 - ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА,
263 - ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
(Наказ МОН України від 02.07.2020 року № 886),
275 - ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(Наказ МОН України від 24.09.2020 року № 1188),
073 – МЕНЕДЖМЕНТ
(Наказ МОН України від 09.02.2021 року № 157).

Адреса редакції: Відділ науково-редакційної діяльності ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007.

Контактний телефон: (032) 233-24-79

Е-mail: [email protected]