Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" видається в університеті з 2007 року. Запланована періодичність 2 рази на рік.

Тематична спрямованість:  оригінальні та оглядові праці зі спеціальностей:
073 – менеджмент
101 – екологія
122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології
125 – кібербезпека
161 – хімічні технології та інженерія
183 – технології захисту навколишнього середовища
261 – пожежна безпека
263 – цивільна безпека
275 – транспортні технології (за видами)

ІSSN 2078-4643 - друк
ISSN 2708-1389 - онлайн

Засновник та видавець -  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД)

ЗАРЕЄСТРОВАНО Державною реєстраційною службою України 12.03.2015. Серія КВ No20328-11128Р

ВНЕСЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ  ЯК ДРУКОВАНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ КАТЕГОРІЇ "Б" В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 101 - ЕКОЛОГІЯ, 122 - КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ, 125 - КІБЕРБЕЗПЕКА , 161 - ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ, 183 - ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА , 261 - ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, 263 - ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА (Наказ МОН України від 02.07.2020 року № 886), 275 - ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Наказ МОН України від 24.09.2020 року № 1188), 073 – МЕНЕДЖМЕНТ (Наказ МОН України від 02.09). 2020). 2021 року № 157). Адреса редакції:  Відділ науково-редакційної діяльності ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007.

Контактний телефон: (032) 233-24-79

Е-mail: [email protected]