Вимоги до анотації

Шановні автори!

 

Загальний обсяг анотації не повинний бути меншим, ніж 1800 знаків (з ключовими словами) (гарнітура “Times New Roman”, кегель № 10, міжрядковий інтервал 1; з абзацом - 1,0 см)

 

Структура і зміст анотації:

  • Проблема - Introduction
  • Мета - Purpose
  • Методи дослідження - Methods
  • Основні результати дослідження - Results
  • Висновки та конкретні пропозиції автора - Conclusion

 

Результати роботи треба описувати точно та інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам та даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті.

У тексті анотації варто застосовувати ключові слова з тексту статті.

Текст анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань.

Анотація англійською мовою має бути написана якісно та завірена фахівцем з англійської мови (перекладачем).