СОРБЦІЯ БІОГЕННИХ АНІОНІВ НА БЕНТОНІТІ, СТИМУЛЬОВАНОМУ НАДВИСОКОЧАСТОТНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ

  • А. Kontsur Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • L. Sysa Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: стічні води, очистка, амоній, нітрити, нітрати, фосфати, природні сорбенти, бентоніт, регенерація, надвисокочастотне електромагнітне випромінювання, ізотерма адсорбції

Анотація

Розглядаються питання оптимізації процесів очистки природних та стічних вод. Мета дослідження – розробка нових методів і методик підвищення ефективності роботи та регенерації природних сорбентів, зокрема, добре відомого матеріалу - бентоніту. Розглянуто результати подібних досліджень глинистих матеріалів іншими авторами та запропоновано новий метод стимуляції сорбенту – опромінення його надвисокочастотними (НВЧ) електромагнітними хвилями у поєднанні з промивкою водою. Показано, що сорбція іонів амонію у таких умовах залежить від вмісту цих іонів у природному матеріалі. Сорбція нітрит-іонів та нітрат-іонів на НВЧ-стимульованому бентоніті відбувається за змішаним механізмом, а сорбція фосфат-іонів проходить швидко і достатньо повно.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-09-05
Як цитувати
KontsurА., & Sysa, L. (2018). СОРБЦІЯ БІОГЕННИХ АНІОНІВ НА БЕНТОНІТІ, СТИМУЛЬОВАНОМУ НАДВИСОКОЧАСТОТНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 13, 87-92. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/349

Найчастіше читають статті цього автора (ів)