РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІНОУТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

  • V. O. Borovykov Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту http://orcid.org/0000-0002-6364-2428
  • O. M. Slutska Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту http://orcid.org/0000-0003-1723-8181
  • T. M. Skorobahatko Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту http://orcid.org/0000-0001-5651-1975
  • D. P. Voytovych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-2280-5585
  • R. Yu. Sukach Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-4174-9213
Ключові слова: випробування, вогнегасна ефективність, горюча рідина, оцінювання якості, піна, піноутворювач, пожежа, показник якості

Анотація

Проблема. Досвід застосування раніше розроблених національних стандартів, якими встановлено технічні вимоги і методи випробування піноутворювачів загального та спеціального призначення для гасіння пожеж, вказує на високу ймовірність одержання недостовірних даних та низької відтворюваності результатів випробувань з визначення їх фізико-хімічних властивостей та експлуатаційних характеристик. Наслідками цього може бути неналежний рівень протипожежного захисту об’єктів стаціонарними системами пінного пожежогасіння, а також неналежна ефективність піноутворювачів, використовуваних для гасіння пожеж пересувною протипожежною технікою. Це в свою чергу може стати причинами неможливості їх гасіння, збільшення матеріальних збитків аж до повного знищення об’єкта протипожежного захисту, травмування та загибелі людей, а також додаткової шкоди довкіллю.
Мета. Метою роботи було виявлення причин одержання недостовірних даних під час випробування піноутворювачів для гасіння пожеж, а також шляхів підвищення достовірності і відтворюваності результатів їх випробувань з розробленням відповідної нормативної бази.
Методи дослідження. Дослідження передбачали аналіз існуючої нормативної бази та наукових публікацій за напрямками досліджень, а також проведення експериментальних досліджень з визначення показників якості піноутворювачів для гасіння пожеж за стандартизованими, а також нестандартизованими методиками включно з розробленням таких методик.
Основні результати дослідження. В результаті проведених досліджень виявлено причини одержання недостовірних даних та низької відтворюваності результатів випробувань з визначення ряду показників якості піноутворювачів для гасіння пожеж та їх робочих розчинів, а також обґрунтовано заходи з їх усунення. Крім того, розроблено нову, а також підтверджено придатність існуючої методики дрібномасштабних випробувань з визначення вогнегасної ефективності повітряно-механічної піни, генерованої з робочих розчинів піноутворювачів, для обґрунтування нормативної інтенсивності їх подавання під час гасіння горючих рідин. В рамках апробації цих методик визначено рекомендовану інтенсивність подавання робочих розчинів піноутворювачів під час гасіння біодизельного палива та його сумішей з нафтовим дизельним паливом. Удосконалено існуючі та розроблено нові нормативні документи щодо випробування і застосування піноутворювачів для гасіння пожеж, якими передбачено користуватися до остаточного переходу на європейську нормативну базу.
Висновки. Виявлено причини одержання та запропоновано шляхи усунення недостовірних (хибних) результатів під час визначення окремих фізико-хімічних характеристик піноутворювачів, піноутворювальної здатності їх робочих розчинів, а також її вогнегасної ефективності та ізолювальної здатності. Завдяки використанню бензину-розчинника для гумової промисловості “Нефрас С-2-80/120” – рідини з більш стабільним, ніж автомобільний бензин, хімічним складом і показниками якості – як пального досягнуто підвищення достовірності результатів визначення вогнегасної ефективності та ізолювальної здатності піни як ключових показників якості піноутворювачів для гасіння пожеж. Ці результати є важливим складником підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів стаціонарними системами пінного пожежогасіння, а також ефективності гасіння пожеж пересувною протипожежною технікою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-06-19
Як цитувати
Borovykov, V., Slutska, O., Skorobahatko, T., Voytovych, D., & Sukach, R. (2023). РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІНОУТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД. Пожежна безпека, 42, 5-15. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.42.2023.01
Розділ
Статті