АНАЛІЗ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГАСІННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ТА РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З ЇХ ГАСІННЯ

  • V.-P. O. Parkhomenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0001-7431-4801
  • O. V. Lazarenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-0500-0598
  • R. Yu. Sukach Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-4174-9213
Ключові слова: електромобілі, літій-іонні елементи живлення, способи гасіння, небезпека горіння

Анотація

Вступ. Завдяки науково-технічному прогресу широкого використання набули транспортні засоби, що працюють на альтернативних джерелах енергії. Використання таких транспортних засобів є значно дешевшим, для користувача порівняно із транспортними засобами, що працюють на двигунах внутрішнього згорання. Одним із таких перспективних транспортних засобів є електричні.
Мета та задачі дослідження. Метою роботи є висвітлення закордонного досвіду гасіння електричних транспортних засобів та розроблення рекомендації для особового складу пожежно-рятувальних підрозділів щодо їхніх дій під час гасіння загорань електромобілів.
Для досягнення поставленої мети необхідно: провести аналіз обладнання з гасіння цього типу транспортних засобів, розробити рекомендації пожежно-рятувальним підрозділам щодо дій за призначенням на подібних транспортних засобах та схеми розташування сил та засобів при проведенні їх гасіння.
Методи. Для досягнення поставленої мети та задач дослідження було використано теоретичні методи дослідження, що включали аналіз дій особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з гасіння електромобілів та узагальнення отриманих результатів дослідження з подальшою їх систематизацією для досягнення поставленої мети дослідження.
Результати. За результатами огляду літературних джерел було здійснено аналіз обладнання для гасіння електромобілів. З метою забезпечення безпечних умов праці та швидкого реагування особового складу пожежно-рятувальних підрозділів на ліквідації імовірних НС було розроблено рекомендації щодо дій пожежно-рятувальних підрозділів на місці події під час гасіння електричних транспортних засобів та схеми розташування сил та засобів залежно від місця виникнення пожежі.
Висновки. Представлені результати дають підґрунтя для розроблення подальшої єдиної нормативної бази для України та країн ЄС, загальноприйнятих методичних рекомендацій щодо дій особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з гасіння літій-іонних батарей електромобілів, подальшого дослідження ефективності представлених способів гасіння та розробки нових.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-06-20
Як цитувати
Parkhomenko, V.-P., Lazarenko, O., & Sukach, R. (2023). АНАЛІЗ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГАСІННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ТА РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З ЇХ ГАСІННЯ. Пожежна безпека, 42, 74-84. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.42.2023.09
Розділ
Статті

Найчастіше читають статті цього автора (ів)